Thông tin về tài liệu

 

I. THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU

 

Tác giả

: Hoàng Kim

Tên tài liệu

: Cây Lương thưc
   (lúa, ngô, sắn, khoai lang) 

Số trang

:

Ngày  post bài để  tham khảo

: 15.11.2010

Địa chỉ lưu trữ thông tin 

https://sites.google.com/site/hoangkimvietnam/  

Tài liệu được lưu lần cuối

: 15.11.2010

Hiệu chỉnh bởi

: Hoàng Kim

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

- Họ và tên tác giả: Hoàng Kim

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

- Địa điểm làm việc: Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Tp. HCM

- Thời gian công tác: từ năm 2006

- Địa chỉ liên hệ:Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Tp. HCM – Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: Mobile: 0903 613024

                      Nhà riêng: 0613 868222

- Google search: TS.Hoàng Kim, hoangkimvietnam, hoang kim

                       http://www.google.com/profiles/hoangkim.vietnam

- Email:        hoangkim@hcmuaf.edu.vn ,
                     
hoangkim_vietnam@yahoo.com

- Website :   http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim

                      http://foodcrops.vn
                      http://foodcrops.blogspot.com  
                      http://cayluongthuc.blogspot.com               

- Các hướng nghiên cứu chính:

+ Chọn tạo và nhân giống lúa, ngô, sắn, khoai lang.

+ Khai thác cây nhiên liệu sinh học chịu hạn (sắn, cao lương, jatropha, ngô) để nâng cao thu nhập cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở Việt Nam.

+ Nghiên cứu trên ruộng nông dân và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây lương thực.


- Thông tin về trợ giảng (tài liệu hổ trợ trực tuyên trên internet)
       CN Hoàng Long: Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc

        KS
. Nguyễn Chí Công: Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Comments