Bài giảng Cây Lương thực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Khoa Nông học

Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả

 

TS. HOÀNG KIM

 

 

 

 

CÂY LƯƠNG THỰC

LÚA, NGÔ, SẮN, KHOAI LANG

 

 

 

(Hoan nghênh bạn đọc góp ý kiến xây dựng 
để chỉnh sửa hoàn thiện trước khi xuất bản)

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2010