Trang chu

chao mung ban den voi wedsite cua toi rat mong duoc su dong gop cua cac ban: http://cntt.stv.vn/

Power by
            ............................................................
            Họ và tên: Đỗ Văn Thuân
            Ngày sinh: 15-08-1990
            Quê quán: Cẩm thủy - thanh hoa
            Trường: Cao đẳng bách khoa hưng yên
            Khoa: CNTT
           
            ...........................................................
           
            website: http://cntt.stv.vn/
            Yahoo: hoangcul_online
            Gmail: Hoangcul90@gmail.com