HOME

    Quy định thí nghiệm hóa lý
        Xem chi tiết 


HỌC KỲ 2017-1

Sinh viên xem danh sách chuẩn bị bài thí nghiệm theo nhóm tại đây

.................

THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ và Bảo vệ TN 2017-1


HÓA LÝ 2 (CH3062)

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

o  Sáng  thứ  5, 6 các tuần 11, 12 và 13

o  Tuần 13 sẽ xếp bổ sung lịch TN nếu còn SV đăng ký TN bù

-         Lịch thi kết thúc học phần TN theo lịch thi của trường

-         Lịch nộp báo cáo TN vào 9h sáng thứ 3 tuần 16

Sinh học -TP (CH3080)

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

o  Chiều thứ 4, 5 các tuần 11, 12, 13

o  Tuần 13 sẽ xếp bổ sung lịch TN nếu còn SV đăng ký TN bù

-          SV bảo vệ TN vào 13h chiều thứ 2 tuần 18. Mỗi kíp 30 VS, thời gian làm bài 20 phút.

-          Sinh viên trùng lịch bảo vệ có thể đăng ký với BM bảo vệ bù vào thứ 3.

Tất cả SV thí nghiệm Hóa lý chú ý

Tuần 15 là tuần thí nghiệm bù cuối cùng. Hết tuần 15 BM sẽ không tổ chức TN bù nữa.

Sinh viên phải đăng ký thí nghiệm bù trước buổi làm bù 1 tuần


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                      

Comments