Hóa hữu cơ

1. Bài giảng Hoá hữu cơ - Phan Thị Diệu Huyền

Nguồn phát hành:  Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009

Sơ lược:

Chương I. Một số nội dung cơ bản của lý thuyết hóa hữu cơ
Chương II. Hydrocacbon
Chương III. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
Chương IV. Hợp chất cacbonyl - gluxit
Chương V. Axit cacboxylic - dẫn xuất của axit

Tài liệu tham khảo

Download (1.3 MB)
2. Giáo trình Tổng hợp hữu cơ – hóa dầu - ThS. Trần Thị Hồng

Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

Sơ lược:

Chương 1: Nguồn nguyên liệu
Chương 2: Các quá trình cơ bản của tổng hợp hữu cơ
Chương 3: Tổng hợp từ axetylen
Chương 4: Tổng hợp từ metan và các parafin khác
Chương 5: Tổng hợp từ etylen
Chương 6: Tổng hợp từ propylen và buten
Chương 7: Tổng hợp từ benzen, toluen, xylen (btx)
Chương 8: Tổng hợp chất tẩy rửa
Chương 9: Tổng hợp thuốc trừ sâu

Tài liệu tham khảo

Download (2.0 MB)


3. Thực hành Hoá hữu cơ - Ng. Lê Tuấn - Hg. Nữ Thuỳ Liên - Ng. Thị Việt Nga

Nguồn phát hành:  Trường Đại học Quy Nhơn, 2009

Sơ lược:

Lời nói đầu

Phần I - ĐẠI CƯƠNG
Chương 1 Những quy tắc làm việc trong Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ
Chương 2 Những ky năng thí nghiệm cần thiết
Chương 3 Phương Pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
Chương 4 Phương Pháp xác định các hằng số vật lý của các hợp chất hữu cơ

Phần II A. THÍ NGHIỆM LƯỢNG NHỎ
Chương 1 Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
Chương 2 Hyđrocacbon no, không no, thơm
Chương 3 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Chương 4 Ancol, Phenol, ete
Chương 5 Anđehit, xeton
Chương 6 Axit cacboxylic và dẫn xuất của nó
Chương 7 Amin
Chương 8 Hợp chất dị vòng
Chương 9 Hiđroxiaxit và xetoaxit
Chương 10 Gluxit
Chương 11 Aminoaxit và Protein
Chương 12 Polime tổng hợp

Phần II B. THÍ NGHIỆM LƯỢNG LỚN
Chương 1 Phản ứng thê hiđroxi bằng halogen - Tổng hợp etyl bromua
Chương 2 Phản ứng sunfo hóa hiđrocacbon thơm - Tong hợp natri benzensunfonat
Chương 3 Phản ứng este hóa – Tong hợp este etyl ax/etat
Chương 4 Phản ứng thủy Phân este – Tong hợp xà Phòng
Chương 5 Phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm – Tổng hợp axit benzoic
Chương 6 Phản ứng ghép azo – Tong hợp β-naphtol da cam

Tài liệu tham khảo

Download (2.4 MB)

4. Organic Chemistry - Dr Nam T. S. Phan

Nguồn phát hành:  Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2010

Sơ lược:

Hoá tổng hợp.

• Isomerism
• Electronic & steric effects
• Common reaction mechanisms
• Alkanes
• Alkenes
• Alkadienes
• Alkynes
• Aromatic hydrocarbons
• Alkyl halides
• Alcohols & phenols
• Aldehydes & ketones
• Carboxylic acids
• Amines & diazoniums

  Download (4.4 MB)

5. Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - Khoa Hoá

Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2011

Sơ lược:

Hệ cao đẳng và trung cấp.

Bài 1: Hydro carbon và dẫn xuất Halogen .
Bài 2: Ancol và Phenol .
Bài 3: Aldehyd - Ceton - acid Carboxylic
Bài 4: Amin, protid - chất béo, xà phòng
Bài 5: Phản ứng ester hóa.
Bài 6: Điều chế acid Sulfanilic .
Bài 7: Điều chế phẩm màu ß-Naphtol orange và Metyl orange.
Bài 8: Điều chế Benzalaceton
Bài 9: Điều chế acid Cinnamic .
Bài 10: Điều chế 2 – Naphtyl Metyl ester .
Bài 11: Trích ly tinh dầu .
Bài 12: Chiết cafein từ lá trà.

Download (163.0 kB)
6. Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 1 - volcmttl@yahoo.com.vn st

Nguồn phát hành:  Internet, 2010

Sơ lược:

Phần 1: Hiệu ứng hóa học
Phần 2: Đồng phân
Phần 3: Cơ chế phản ứng
Phần 4: Alkane - Cycloalkane
Phần 5: Alkane - Alkine - Diene - Terpene
Phần 6: Hydrocarbon thơm - Dẫn xuất halogen - Hợp chất cơ kim
Phần 7: Alcohol - Phenol - Aldehyde - Cetone

Tài liệu tham khảo

  Download (1.6 MB)


7. Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 2 - volcmttl@yahoo.com.vn st

Nguồn phát hành: Internet, 2010

Sơ lược:

Tài liệu dành cho: Học sinh chuyên Hóa, Sinh viên các trường Đại học, Giáo viên Hóa học.

Lời mở đầu
Phần 1: Axit Cacboxylic - Este
Phần 2: Aminoaxit - Amin - Protein
Phần 3: Cacbohidrat - Polyme
Phần 4: Các hợp chất dị vòng
Phần 5: Alkaloid

Tài liệu tham khảo

Download (1.4 MB)

8. Hoá học biển - Đoàn Bộ

Nguồn phát hành:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

Sơ lược:

Lời giới thiệu
Chương 1. Thành phần hoá học nước biển
Chương 2. Các ion chính và độ muối nước biển
Chương 3. Các khí hoà tan trong nước biển
Chương 4. Hệ cacbonat của biển
Chương 5. Các hợp chất dinh dưỡng vô cơ và các nguyên tố vi lượng trong biển
Chương 6. Các chất hữu cơ trong biển

Tài liệu tham khảo chính.

Download (2.0 MB

9. Giáo trình Hoá học hữu cơ - PGS.TS. Đinh Văn Hùng (chủ biên) - Trần Văn Chiến

Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

Sơ lược:

Chương I. Đại cương
Chương II. Hiđrôcacbon
Chương III. Dẫn xuất của hiđrocacbon
Chương IV. Các hợp chất tự nhiên

Download (1.6 MB)

10. Hoá học hữu cơ - Đào Hùng Cường

Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

Sơ lược:

Chương 1. Cơ sở hóa đại cương
Chương 2. Hyđrôcacbon no (ankan)
Chương 3. Anken
Chương 4. Ankin và đien
Chương 5. Các hợp chất hyđrocacbon vòng
Chương 6. Hợp chất hyđrôcacbon thơm
Chương 7. Dẫn xuất halogen
Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố
Chương 9. Dẫn xuất hyđrôxi của hyđrôcacbon (Ancol và Phênol)
Chương 10. Ete
Chương 11. Anđêhyt và xêton
Chương 12. Axít cacbôxylic và dẫn xuất của nó.
Chương 13. Amin
Chương 14. Hợp chất dị vòng và các ankaloit
Chương 15. Gluxit (Hyđrat cacbon)
Chương 16. Aminôaxít và Prôtit.

Download (2.0 MB)
11. Thực hành hoá hữu cơ - Phạm Văn Tất - Nguyễn Quốc Tuấn

Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2009

Sơ lược:

Lời nói đầu

Phần I. Đại cương

Phần II. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ

Phần III. Phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ

Chương I. Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
Chương II. Hidro Cacbon no
..
Chương XII. Aminoacid và Proti
Download (1.2 MB)
12. Hoá hữu cơ - Pham Thi Kim Lien

Nguồn phát hành:  Chưa xác định, 2009

Sơ lược:

Chương 1. Cơ sở hóa đại cương
Chương 2. HYĐRÔCACBON NO (ANKAN)
Chương 3. ANKEN
Chương 4. ANKIN VÀ ĐIEN
Chương 5. Các hợp chất HYĐROCACBON vòng
Chương 7. Dẫn xuất HALOGEN
Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố
Chương 9. Dẫn xuất HYĐRÔXI của HYĐRÔCACBON
Chương 10. ETE
Chương 11. ANĐÊHYT VÀ XÊTON.
Chương 12. AXÍT CACBÔXYLIC và dẫn xuất của nó.
Chương 13. AMIN
Chương 14. Hợp chất dị vòng và các ANKALOIT
Chương 15. GLUXIT (Hyđrat cacbon)
Chương 16. AMINÔAXÍT VÀ PRÔTIT

Download (2.0 MB)

13. Hoá hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức - Tập I - PGS. TS. Trương Thế Kỷ chủ biên

Nguồn phát hành:  Bộ Y tế, 2009

Sơ lược:

Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học.

Chương 1: Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành
Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ
Chương 3: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng phân và cấu dạng
Chương 4: Khái niệm acid-base trong hóa hữu cơ
Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng
Chương 6: Các phương pháp hóa học và vật lý xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ
Chương 7: Alkan - Hydrocarbon no
Chương 9: Alken - Hydrocarbon etylenic
Chương 10: Alkyn - Hydrocarbon acetylenic
Chương 11: Aren - Hydrocarbon thơm
Chương 12: Hydrocarbon đa nhân thơm
Chương 13: Hệ thống liên hợp và alkadien
Chương 14: Dẫn xuất halogen
Chương 15: Hợp chất cơ kim
Chương 16: Alcol
Chương 17: Phenol
Chương 18: Ether
Chương 19: Aldehyd , Ceton và Quinon
Chương 20: Acid carboxylic
Chương 21: Các dẫn xuất của acid carboxylic
Chương 22: Amin
Chương 23: Các hợp chất khác chứa nitơ
Chương 24: Hợp chất có lưu huỳnh và phosphor
Download (4.9 MB)
14. Hoá học hữu cơ - Trần Văn Thắm

Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, 2009

Sơ lược:

Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
Chương 2: Các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
Chương 3: Sự tác dụng tương hỗ các nguyên tử trong phân tử
Chương 4: Phản ứng hữu cơ
Chương 5: Hiđrocacbon
Chương 6: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
Chương 7: Hợp chất hữu cơ tạp chức
Chương 8: Hợp chất dị vòng

Phần 2: Thực hành Hóa hữu cơ
Bài 1- Phân tích nguyên tố trong HCHC  
Bài 2- Hiđro cacbon  
Bài 3- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 4- Ancol – phenol – ete  
Bài 5- Anđehit – xeton  
Bài 6-  Axit cacboxylic và dẫn xuất

Download (2.6 MB)

15. Hoá học Lập thể - Võ Thị Thu Hằng

Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, 2002

Sơ lược:

Phần A: Lý thuyết
Chương 1: Khái niệm cơ bản
Chương 2: Đồng phân quang học
Chương 3: Đồng phân hình học.
Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chất không vòng.
Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no
Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer.
Chương 7: Hóa lập thể động.

Phần B: Bài tập
Đồng phân quang học .
Đồng phân hình học
Đồng phân cấu trạng.
Phản ứng thế SN .
Phản ứng tách .
Phản ứng cộng

Tài liệu tham khảo

Download (1.2 MB)


16. Bài giảng Hoá học hữu cơ - Phan Thanh Sơn Nam

Nguồn phát hành:
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp.HCM, 2008

Sơ lược:

Chương 1: Đồng phân
 Chương 2: Các loại hiệu ứng
 Chương 3: Cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ
 Chương 4: Alkane
 Chương 5: Alkene
 Chương 6: Alkadiene
 Chương 7: Alkyne
 Chương 8: Hydrocarbon thơm
 Chương 9: Các dẫn xuất Halogen
 Chương 10: Alcohol - Phenol
 Chương 11: Aldehyde - Ketone
 Chương 12: Carboxylic Acid

 Chương 13: Amine - Diazonium

 Download (1,93 MB)

 

17. Bài giảng Kỹ thuật hoá học hữu cơ - Đoàn Thị Thu Loan

Nguồn phát hành:  Đại học Đà Nẵng, 2008

Sơ lược:

Phần 1. Kỹ thuật sơn
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Các thành phần của sơn
Chương 3: Sản xuất sơn
Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn

Phần 2. Kỹ thuật vật liệu compozit

Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Vật liệu thành phần của polymer compozit
Chương 3: Các phương pháp gia công

Phần 3. Kỹ thuật sản xuất bột và giấy

Chương 1: Mở đầu
Chương 3: Nguyên liệu sản xuất giấy
Chương 4: Sản xuất bột
Chương 5: Sản xuất giấy

Download (3.2 MB)

18. Hoá Học Cao Phân Tử - Đoàn Thị Thu Loan

Nguồn phát hành:  Đại học Đà Nẵng, 2008

Sơ lược:

-Người dân Nam Mỹ ở thời kỳ tiền sử đã biết dùng cao su thiên nhiên để tạo các sản phẩm (1492)
-Biến tính polymer tự nhiên (giữa thế kỷ 19)
-Tổng hợp polymer (đầu thế kỷ 20)
-Khoa học polymer bắt đầu từ 1920
-Khoa học và công nghệ các hợp chất Cao phân tử phát triển mạnh vào những năm 60-70

Download (1.6 MB)


            HOME                HÓA ĐẠI CƯƠNG                HÓA VÔ CƠ                HÓA HỮU CƠ                HÓA PHÂN TÍCH

Comments