Hướng dẫn giải BT Bài 6 SGK

posted Apr 18, 2012, 10:23 PM by Bách Huỳnh Đăng

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
BÀI 6: ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

Bài 1/ 25
Chất được chia làm hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất thì được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 
Đơn chất lại chia thành đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phim kim không có những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện…).
Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.
Bài 2/25
a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, kim loại sắt tạo nên từ nguyên tố sắt. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.
b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo.
Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
Bài 3/26
* Đơn chất: Photpho đỏ, magie
    
Vì được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Hợp chất: khí amoniac, axit clohidric, canxi cacbonat, glucozo.
    
Vì được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
Bài 4/26
a) Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau, còn của đơn chất là những nguyên tử cùng loại.
VD: Phân tử đơn chất: Khí oxi, khí hidro…
       Phân tử hợp chất: nước, muối ăn…
Bài 5/26

HD_SGK.jpg picture by nguyentam083

Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm 3 nguyên tửthuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1 : 2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng đường thẳng.
Bài 6/26
a) PTK cabon đioxit (1C, 2O): 12 + 16 . 2 = 44
b) PTK khí mêtan (1C, 4H): 12 + 1. 4 = 16
c) PTK axit nitric (1H, 1N, 3O): 1 + 14 + 16 . 3 = 63
d) PTK thuốc tím (1K, 1 Mn, 4O): 39 + 55 + 16 . 4 = 158
Bài 7/26
PTK khí oxi (2O): 2 . 16 = 32
PTK nước (2H, 1O): 2 . 1 + 16 = 18
PTK muối ăn (1Na, 1Cl): 23 + 35,5 = 58,5
PTK khí mêtan (1C, 4H): 12 + 1. 4 = 16
Lập tỉ lệ:
* Khí oxi và nước
                                32 / 18 = 1,8
Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước 1,8 lần.
* Khí oxi và muối ăn
                                32 / 58,5 = 0,5
Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn 0,5 lần.
* Khí oxi và khí mêtan
                                32 / 16 = 2
Phân tử khí oxi nặng hơn khí mêtan 2 lần.
Bài 8/26
a) Nước lỏng tự chảy loang trên khay đựng vì ở thể lỏng, các hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau.
b) Hơi nước ở thể khí, các hạt rất xa nhau và chuyển động hỗn độn về nhiều phía, nên chiếm mọi không gian bình chứa. Do đó mà 1ml nước lỏng chuyển sang thể hơi thì chiếm thể tích lớn hơn (1300 ml).
Nguồn trích dẫn (0)

1 Lời bình

  1. ->>>>The_Spirit_Of_Darkness->>>>>
      Cam on ban,bai rat hay va de hieu thanks :D
    Comments