BT Bài 9: Hướng dẫn BT SGK

posted Apr 18, 2012, 10:36 PM by Bách Huỳnh Đăng

HƯỚNG DẪN BT SGK BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC

Đăng ngày: 23:49 24-09-2010
Thư mục nguồn của Cô giáo Tâm: BÀI TẬP TỰ LUẬN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC

Bài 1/33
Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố nên CTHH chỉ gồm một ký hiệu hóa học (KHHH), còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố nên công thức hóa học gồm hai, ba KHHH.
Chỉ số ghi ở chân ký hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một nguyên tố.
Bài 2/33
a) Khí clo Cl2
- Tạo nên từ 1 nguyên tố Cl.
- Gồm 2 nguyên tử Cl.
- PTK = 35,5 . 2 = 71
b) Khí metan CH4
- Tạo nên từ 2 nguyên tố C và H.
- Gồm 1C, 4H.
- PTK = 12 + 4 . 1 = 16.
c) Kẽm clorua ZnCl2
- Tạo nên từ 2 nguyên tố Zn và Cl.
- Gồm 1Zn, 2Cl.
- PTK = 65 + 2 . 35,5 = 136.
d) Axit sunfuric H2SO4
- Tạo nên từ 3 nguyên tố H, S, O.
- Gồm 2H, 1S, 4O.
- PTK = 1 . 2 + 32 + 4 . 16 = 98
Bài 3/33
a) CTHH canxi oxit (1Ca, 1O): CaO
CaO= 40 + 16 = 56
b) CTHH amoniac (1N, 3H): NH3
NH3 = 14 + 1 . 3 = 17
c) CTHH đồng sunfat (1Cu, 1S, 4O): CuSO4
CuSO4 = 64 + 32 + 16 . 4 = 160
Bài 4/33
a) 5 Cu: 5 nguyên tử đồng.
2 NaCl: 2 phân tử NaCl (muối ăn).
3 CaCO3: 3 phân tử CaCO3
b) Ba phân tử oxi: 3 O2
Sáu phân tử canxi oxit: 6 CaO
Năm phân tử đồng sunfat: 5 CuSO4

Nguồn trích dẫn (0)

3 Bình luận

 1. ¶ ¶_Θ√€ © .forever ¶v¶.¶-¶
   bai lam co hay qua
  • langtunobita294

    langtunobita294

     11:02 04-10-2010
    Co^ Cung~ tung Bai` Mau^~ ha? 
   • ¶ ¶_Θ√€ ©.¶v¶.¶-¶
     em cam~ on co^, BT da~ zup' jch' cho em rat' nhju`
    Comments