Bài học‎ > ‎

Hóa học 9

Danh mục bài giảng Hóa học 9, Chương I

Showing posts 1 - 17 of 17. View more »

Danh mục bài giảng Hóa học 9, Chương II

 • Bài 23: Thực hành tính chất hóa học của nhôm, sắt Thực hành tính chất hóa học c...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:16 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 22: Luyện tập chương II Bài 22 Luyện tập chương IIMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:14 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 21 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Bài 21 Ăn mòn kim loại và bảo...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:13 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 20: Hợp kim Sắt, Gang, Thép Chương II, BAI 20 HOP KIM SAT...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:12 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 19: Sắt Chương II, Bài 19 Sắt Hóa 9More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:11 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 18 : Nhôm Chương II, Bài 18 NhômMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:10 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim loại Bài 17 dãnh hoạt động hóa học...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:09 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại Bài 15 tinh chat hoa hoc cua ...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:08 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại Chương II, Bai 15 Tinh chat vật lý của kim loạiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 6:07 AM by Bách Huỳnh Đăng
Showing posts 1 - 9 of 9. View more »

Danh mục các bài giảng Hóa học 9 Chương III

 • Bài 33: Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng Bai 33 Thuc hanh Tinh chat h...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 10:27 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài luyện tập Chương III Bài 33 Tiet 41 Luyen tap chuong III Hoa 9More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 10:24 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 32 Bảng tuần hoàn hóa học Bài 32 Bảng tuần hoàn hóa họcMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:39 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 31 So luoc bang tuan hoan...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:38 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 30 Silic và công nghiệp silicat Bai 30 SilicCong nghiep silic...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:37 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat Bài 30 : Axit cacbonnic và mu...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:36 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Ôn tập HKI Bài 29 Hoa 9 tiet 35 On tap h...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:34 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 28: Các oxit của cacbon Bài 28 Các oxít của cacbonMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:33 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 27 : Cacbon Bài 27 CacbonMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:32 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 26 : Clo (tiếp theo) Chương III Bai 26 Clo tiet 2More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:31 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 25 : Clo Bài 25 Clo phần 1More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 9:31 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 24: Tính chất chung của phi kim Bài 24 Tính chất của phi kimMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 20, 2012, 7:35 AM by Bách Huỳnh Đăng
Showing posts 1 - 12 of 12. View more »

Danh mục bài giảng Hóa học 9, Chương IV

 • Bài 43 Thực hành tính chất hóa học của Hydrocacbon Bài 43 THUC HANH TINH CHAT CU...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:18 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 42 Luyện tập chương IV Bài 42 LUYEN TAP CHUONG IVMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 41 Nhiên liệu bai 41 Nhien LieuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:14 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên Bai 40 Dau mo va khi thien nh...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:12 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 39 : Benzen BAI 39 BENZENMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:18 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 38 Axetilen Bài 38 AxetienMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 37 : Etilen Bai 37 EtilenMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 36 Metan Bai 36 Metan More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ bai 35 Cau tao phan tu hop ch...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:13 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 34 Khái niệm về hơp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Bài 34 Khái niệm hợp chất hữu...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 3:11 AM by Bách Huỳnh Đăng
Showing posts 1 - 10 of 10. View more »

Danh mục các bài giảng Hóa học 9, Chương V

 • Bài 55: Thực hành tính chất của Gluxit
  Posted Apr 21, 2012, 4:33 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 54 : Polymer bai 54 polimeMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:31 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 53: Protein Bài 53 ProteinMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:30 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 52: Tinh bột và Xenlulo Bài 52 TINH BOT VA XENLULOMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:29 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 51 : Saccarozơ Bài 51 SaccarozoMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:28 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 50 : Glucozơ bai 50 Glucozo More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:27 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 49 : Thực hành tính chất của rượu và axit Bài 49 Thực hành tính chất củ...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:34 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 48 Luyện tập : Rượu etylic, Acid Axetic và chất béo Bài 48 LUYEN TAP RUOU ETYLIC...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:24 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 47: Chất béo Bai 47 Chat beoMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:23 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic. Bài 46 MOI LIEN HE GIUA ETILE...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:22 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 45 : Axit Axetic Bai 45 AXIT AXETICMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:20 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 44: Rượu Etylic Bai 44 Ruou EtylicMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Apr 21, 2012, 4:19 AM by Bách Huỳnh Đăng
Showing posts 1 - 12 of 12. View more »