Trang chủ‎ > ‎HÓA 12‎ > ‎

AminI. Giới thiệu

Amin (còn được viết là amine) là hợp chất hữu cơ có nguyên tử gốc là nitơ trong nhóm chức. Những amin có cấu hình tương tự amoniac (ammonia), nhưng trong đó một (hay một số) nguyên tử hyđrô được thay bằng nhóm alkyl hay loại nhóm chức khác chứa cacbon .....

Giới thiệu

II. Nhiệm vụ

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon thì thu được amin....

Nhiệm vụ

III. Tiến trình

- Các nhóm cần tìm hiểu các thông tin sau:

- khái niệm, phân loại amin.

- cấu tạo, danh pháp amin.

- Tính chất vật lí amin.

               -  Tính chất hóa học của amin..


Nhiệm vụ

IV. Nguồn tư liệu

Tổng quát về Amin

Tính chất vật lí Amin

Tính chất hóa học của Amin qua các video thí nghiệm sau...

Nguồn tư liệu


III. Đánh giá

      1.   Đánh giá chung

2.   Tự đánh giá

3.   Đánh giá theo nhóm.

Đánh giá

IV. Kết Luận

Chúc mừng các em đã hoàn thành bài thuyết trình! Qua bài này, các em phần nào đã hiểu thêm về lịch sử, cấu tạo cũng như tính chất của Amin, đặc biệt là vai trò của Amin trong cuộc sống... 

Kết luận