Hoa đất‎ > ‎

Bonsai - Tiểu cảnh


                                 

     
                                             
                                
        

 Thông tin sản phẩm:HOA HỒNG BONSAI 
Kích thước: cao 50 cm
tán rộng :  gần 40 cm 
Gía : 780. 000


Thông tin sản phẩm: BONSAI HỒNG NHỎ
Kích thước: 25 cm
Gía: 380.000              
Thông tin sản phẩm: MAI BONSAI
Kích thước: cao 30-32 cm 
Giá: 480.000  
                    

              
Thông tin sản phẩm: MAI BONSAI DÁNG PHỤ TỬ
Cao : 70cm  - Giá : 1.500.000
Cao 80 cm - Giá: 1.700.000  
              
Thông tin sản phẩm: MAI BONSAI NHỎ ĐỂ BÀN 
Kích thước : cao 20-22 cm
Giá: 250.000

Comments