Tin mới‎ > ‎

Nội dung thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trường.

posted Oct 11, 2011, 7:29 PM by Phan Quốc Tuấn   [ updated Oct 11, 2011, 7:35 PM ]
File đính kèm: Tải xuống

1. Thời gian tổ chức hội thi cấp trường : Từ ngày 13/10 đến 12/11/2011.
Thi lý thuyết vào lúc 14h30 ngày 13/10/2011.
2. Nội dung thi lý thuyết: Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

Trong năm học 2011 – 2012, trước mắt nội dung bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên tập trung vào các tài liệu sau:

    + Luật giáo dục năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục năm 2009;

    + Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

    + Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT);

    + Văn bản số 1301/SGD&ĐT – GDTrH ngày 18/8/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2011 - 2012 và Văn bản số 1366/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.

Trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên. Ngoài ra, các đơn vị, trường học có thể đưa thêm vào bài kiểm tra một số nội dung liên quan đến giáo dục của địa phương.