กิจกรรม  กศน.ตำบลหนองไฮพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ณ โรงแรมประจักษ์ตรา   จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี (ภาพสไลด์)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตำบลหนองไฮ(ภาพสไลด์)
กิจกรรมทำดีถวายพ่อ ณ บ้านอุดรธานี(ภาพสไลด์)

กิจกรรมสัญจรพบประชาชนตำบลหนองไฮ(ภาพสไลด์)