ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

การทักทาย (Greetings)

การทักทาย คำทักทายที่ควรทราบมีดังนี้

Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)

Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)

Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)

Good day สวัสดี (ตลอดวัน)

Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)

การสอบถามทุกข์-สุขสำนวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่

How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)

How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)

How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)

How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)

How’s your life?

How’s everything?

How are things (with you)?

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่

(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

Good. สบายดี

Very well สบายดีมาก

I'm O.K. ก็ดี

So so. ก็งั้น ๆ

Not (too) bad ก็ไม่เลว

Great! เยี่ยม, วิเศษ

การอำลา (Leave Taking)

การอำลา ตัวอย่างคำกล่าวลา ได้แก่

See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น

(เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เป็นต้น)

See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะ

Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ

Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ

Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ

Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ

Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ

Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รกษาเนื้อรักษาตัวด้วย ั

Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ

Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความสำเร็จ

Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)

Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ

การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)

การแนะนำตนเอง

Let me introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง

May I introduce myself? ขอแนะนำตัวเอง

I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย

I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย

I'm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย

I'm a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย…..

I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …..

I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย …..

I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา …..ที่วิทยาลัย …..

I work at ….. College. ฉันทำงานที่วิทยาลัย …..

I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี

I'm in the first year. ผมอยู่ปี 1

I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียนปี 2

I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..

My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………

My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง

อื่น

Certificate of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

Diploma of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

การแนะนำผู้อื่น

This is Peter. นี้คือปีเตอร์

I'd like you to know Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์

I'd like to introduce you to Wanna.ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา

I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม

I want you to meet my friend John.ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม

Here's Sawat and that's Suphon. นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล

คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่

(It’s) nice/good to meet/see you.

(I’m) pleased to meet/see you.

(I'm) glad to meet/see you.

It's a pleasure to meet you.

การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง'เช่นเดียวกัน’ เช่น

Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)

ข้อมูลส่วนตัว

How old are you? คุณอายุเท่าไร

(I'm) seventeen. ผมอายุ 17 ปี

How tall are you? คุณสูงเท่าไร

I'm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม.

How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร

(I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม

ข้อมูลครอบครัว

How many people are there in your family?มีกี่คนในครอบครัวคุณ

How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน

I have 2 brothers/sisters. ผมมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน

I don't have any brothers or sisters. ผมไม่มีพี่น้องเลย

There are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน

My grandparents live with us. ปู่ ย่า (ตา ยาย)อยู่กับเราด้วย

What does your father do? พ่อคุณทำงานอะไร

My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู

Does your mother work? แม่คุณทำงานหรือเปล่า

She works with government. แม่เป็นข้าราชการ

She doesn't work. แม่ไม่ได้ทำงาน

What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร(ในอนาคต)

I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน

I haven't decided yet. ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การขอบคุณ (Thanking)

การขอบคุณ สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)

Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)

Thank you for …………….. ขอบคุณสำหรับ เช่น

Thank you for your present. ขอบคุณสำหรับของขวัญ

Thank you for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

Thank you for your help. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ

การตอบรับคำขอบคุณ

You’re welcome. ไม่เป็นไร

Don't mention it. ไม่เป็นไร

Not at all. ไม่เป็นไร

It's nothing. ไม่เป็นไร

That's all right. / That's O.K. ไม่เป็นไร

(It's) a pleasure. ด้วยความยินดี

My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

การขอโทษ (Apologizing)

การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

I’m sorry. ผมขอโทษ

I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า

I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก

Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ

Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน

Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

That's O.K. หรือ I'm O.K. ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร

การถามเวลา (Asking for Time)

การถาม

Excuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ

Could you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแล้ว

Do you have a time? กี่โมงแล้ว (คุณมีนาฬิกาไหม)

การตอบ

(It's) seven o'clock. 7 นาฬิกา

Six twenty/Twenty past six 6.20

Five to four/Three fifty-five 3.55

A quarter past eight/Eight fifteen 8.15

Half past ten/Ten thirty 10.30

A quarter to ten/Nine forty-five 9.45

Noon เที่ยงวัน

Midnight เที่ยงคืน

In the morning ตอนเช้า

In the afternoon ตอนบ่าย

In the evening ตอนเย็น

At night ตอนกลางคืน

Comments