นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมการปั้น  ณ บ้านป่าตาล
และแหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  18  กรกฎาคม    2556
 
 
กิจกรรมวันบัวบูชา     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันที่  1-5 กรกฎาคม    2556

                                                  กิจกรรมวันสุนทรภู่     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม   ณ วัดพันอ้น  วันอังคารที่  25  มิถุนายน  2556https://sites.google.com/site/hnahxng/home/logo.png