การทดสอบปลายภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2558
ระหว่างวันที่ 6-8  ตุลาคม  2558
เด็กๆ ทบทวนบทเรียนกันได้แล้วนะคะ


https://www.facebook.com/profile.php?id=100007159904691เด็กๆ เตรียมสอบข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 รหัส 143 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 คะแนนเต็ม 10 คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นผลคะแนนกันนะคะ คลิกที่นี่เลยค่ะ กำหนดส่งคำตอบวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

https://docs.google.com/…/1xbo6_tM9hWh9T9nxJmO3btb…/viewform
เด็กๆ เตรียมสอบข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 รหัส 144 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 คะแนนเต็ม 10 คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นผลคะแนนกันนะคะ คลิกที่นี่เลยค่ะ กำหนดส่งคำตอบวันศุกร์ที่ 18 กันยายน

https://docs.google.com/…/1JfYx6VgnnVox6i8BT48DE54…/viewform                                                                                     
                
    
                       
                                                                                               
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมการปั้น  ณ บ้านป่าตาล
และแหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  18  กรกฎาคม    2556
 
 
กิจกรรมวันบัวบูชา     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันที่  1-5 กรกฎาคม    2556

                                                  กิจกรรมวันสุนทรภู่     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม   ณ วัดพันอ้น  วันอังคารที่  25  มิถุนายน  2556


https://sites.google.com/site/hnahxng/home/banner%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%9B.3.png?attredirects=0

https://sites.google.com/site/hnahxng/home/logo.png