Regnskab og budget.

H A V N S Ø  M U S E U M S V Æ R F T  
Regnskab Budget
I n d t æ g t e r 2014 2015
Kontingenter 14,250 15,000
Lejeindtægt nøglemedlemmer 7,500
Lejeindtægt andre 7,000
Kulturelle arrangementer 3,000
salg af øl og vand mv. 168 2,000
Gave fra Poul Johansens Fond 50,000
I alt 14,418 84,500
Udgifter:
Afdrag på bygninger 50,000
Afdrag på gæld: Kento.   50.000 : 15 3,300
Afdrag gæld: VPD 50.000 5,000
Renter af gæld til Frank Steinbeck  2% 680
Grundleje 0
Ejendomsskat:  793,60 x 2 1,587
Seas Nve målerafgift. 666
Eforbrug 4,000
Opvarmning 0
Bygningsforsikring 3,567
Erhvervsforsikring 4,552
Administration 720 1,500
Diverse drift  og UF 6,000
I alt 720 80,852
Resultat 13,698 3,648
Værdi af fast ejendom og driftmidler 184,000
Egenkapital 17,346
I alt 201,346
Gæld 125,700
Undertegnede revisorer har gennemgået bestyrelsens årsregnskab og
fundet dette retvisende.
    dato              Birte Hansen              dato         Bjarne Hermansen    

Comments