Regnskab 2014 og Budget 2015

H A V N S Ø  M U S E U M S V Æ R F T        
        
          
                                                         Regnskab   Budget   
I n d t æ g t e r                                   2014          2015   
     
     
Kontingenter                                    14.250       15.000   
Lejeindtægt nøglemedlemmer                           7.500   
Lejeindtægt andre                                                7.000   
Kulturelle arrangementer                                   3.000   
salg af øl og vand mv.                          168         2.000   
Gave fra Poul Johansens Fond                         50.000   
     
I alt                                                     14.418       84.500   
     
Udgifter:     
Afdrag på bygninger                                          50.000   
Afdrag på gæld: Kento.  50.000 : 15                  3.300   
Afdrag gæld: VPD 50.000                                    5.000   
Renter af gæld til Frank Steinbeck  2%                680   
Grundleje                                                                      0   
Ejendomsskat:  793,60 x 2                                  1.587   
Seas Nve målerafgift.                                             666   
Eforbrug                                                                4.000   
Opvarmning                                                                 0   
Bygningsforsikring                                               3.567   
Erhvervsforsikring                                                4.552   
Administration                                       720        1.500   
Diverse drift  og UF                                              6.000   
     
I alt                                                           720      80.852   
     
Resultat                                              13.698        3.648   
     
     
Værdi af fast ejendom og driftsmidler         184.000   
Egenkapital                                                         17.346   
I alt                                                                     201.346   
     
Gæld  125.700   
     
Undertegnede revisorer har gennemgået bestyrelsens årsregnskab og     
fundet dette retvisende.     
     
     
     
     
    dato              Birte Hansen              dato         Bjarne Hermansen