Referat Generalforsamling

Havnsø Museumsværft

 

Referat af ordinær generalforsamling 2015.

Referat af ordinær generalforsamling 2015.
1. Valgt dirigent.
    Ole Olsen valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
    Godkendt 
3. Regnskab.
    Godkendt.
4. Budget.
    Godkendt.
5. Kontingent.
    Kontingent uændret på Kr. 250 årligt.
6. Indkomne forslag.
    Ingen.
7. Evt.
    Der blev foreslået bedre skiltning af værftet samt ønske om bedre belysnings forhold i forbindelse med kulturelle arrangementer såsom maleriudstilling.

Endvidere ønskede generalforsamlingen redegørelse om forsikringforholdene.