Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i foreningen

Havnsø Museumsværft

Lørdag den 12. marts 2016 kl.16.00.

Generalforsamlingen afholdes på Værftet Havnepladsen 14 Havnsø. 4591 Føllenslev.

Dagsorden for generalforsamlingen er efter vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Vedtagelse af budget

 6. Indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen

  På valg er Lars Ebdrup, Kjeld Christensen og Anders Gorm Hansen.

  Lars og Kjeld ønsker ikke genvalg.

 8. Valg af revisorer

 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på ost og pølse for Kr. 50. Tilmelding til bespisning skal ske til Anders Gorm Hansen på tlf. 51213082.. Familie er også velkomne.