Indkaldelse generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i foreningen

Havnsø Museumsværft

Lørdag den 28. februar 2015 kl.15.00.

Generalforsamlingen afholdes på Værftet Havnepladsen 14 Havnsø. 4591 Føllenslev.

Dagsorden for generalforsamlingen er efter vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Vedtagelse af budget

 6. Indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen

  På valg er Frank Steinbeck, Lars Ebdrup, Allan Olsson og Mogens Borup.

  Mogens ønsker ikke genvalg.

 8. Valg af revisorer

 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på gule ærter for Kr 50. Tilmelding kan ske til formanden tlf. 51213082 eller mail jutlandia@live.dk. Familie er også velkomne.