Kontingent/Betaling

Det årlige kontingent fastlægges på generalforsamlingen og i 2015, er det fastsat til Kr. 250.

Kontingentet opkræves på mail og for medlemmer uden mail pr brev.

Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til foreningens bankkonto.
Nykredit Bank
Regnr. 8117 Kontonr. 3463766
HUSK AT ANFØRE NAVN I MEDDELSE TIL MODTAGER

Betaling kan også ske kontant til formanden eller kassereren.