Forside‎ > ‎

Formandsbrev 2

Formandsbrev  juli 2015

Hermed lidt nyt om foreningens virke i år og hvad den nærmeste tid indeholder.

Efter overtagelsen af værftet i februar fortsatte den ugentlige foreningsaften (tirsdag), i store træk med det samme fremmøde som tidligere. I maj måtte jeg aflyse nogle af dem pga. hårdt pres i det daglige job. Juni blev desværre også svag, angående foreningsaftener, men der blev taget hul på de andre gode aktiviteter som foreningen lægger op til. Der var galleri i pinsen, og kort efter lejede produktionsskolen sig ind i en periode, hvilket både gav livlig aktivitet og penge i kassen. Anders (jutlandia)  og Lars (begge nøglemedlemmer) har benyttet værftet  til bådebygning, og foreningen har også bidraget til vikingearrangementet fornylig.

I skrivende stund er værftet udlejet til mig, rettere mit firma. Der bliver skiftet planker og lavet traditionelt og ret spændende håndværk. Kig forbi og se selv. Der er galleri i denne week-end, samtidig med ”musik i Havnsø”, hvorefter det andet arbejde fortsætter.

Samlet set synes jeg at aktivitetsniveauet er ret pænt, for ikke at sige rigtig godt.

Alle aktiviteterne er ovenikøbet i direkte tråd med det formål foreningen er stiftet med, og som bestyrelsen er valgt til at arbejde udfra.

Jeg håber selvfølgelig at vi kan holde niveauet året ud. Vi og borgerforeningen planlægger et julemarked, og når der er dato på det, skal vi jo bare putte noget ind imellem.

Bestyrelsen har fået forsikringsforholdene  i orden og brandmyndighederne har givet os en generel tilladelse til aktiviteter med mange mennesker i lokalet samtidig.

Der er stadig nogle hængepartier i bestyrelsesarbejdet, og også nogen praktiske opgaver på værftet. Jeg bærer selv det meste ansvar for manglerne. Nu hvor mit arbejdsliv er normaliseret, skal jeg gøre mit bedste for at indhente det forsømte.

Og så det obligatoriske lille hjertesuk. Jeg ved at Lars (kasserer) har måtte udsende nogle rykkere ang. kontingentindbetaling. Vi skal meget gerne kunne prale med en god lokal opbakning når vi søger penge til vedligeholdelse. Jeg vil i øvrigt prøve at finde midler til en renovering af den lille legeplads ved havnevej. Den jeg improviserede frem for 12 år siden er ved at være lidt trist. Se at få betalt, dem der mangler, kontonummeret er 8117 3463766.  Eller betal kontant til Frank, Lars  eller Anders.

Venlig hilsen 

Frank Steinbeck,      fmd. Havnsø museumsværft