Formandsbrev

Hej  medlem

 af ”Havnsø Museums værft”

Dette er det første af et antal ”formandsbreve til medlemmerne” som jeg gerne vil rundsende med jævne mellemrum.

I forlængelse af generalforsamlingen, har bestyrelsen holdt konstituerende møde, hvor trådene samles op, og forskellige poster og opgaver fordeles.

Jævnfør vedtægterne, vælger bestyrelsen bl.a. formand (som midte blandt ligemænd, m/k). Det kommende år er jeg formand, og jeg vil gerne fortælle Jer hvordan foreningens virke gerne må folde sig ud det næste år, og de perspektiver jeg ser.

Først vil jeg takke for den gode stemning på generalforsamlingen, som I alle bidrog til. Selv var jeg i fuld narkose på Hvidovre hospital fra ca. 12-15 på selve dagen, men i ånden var jeg naturligvis i Havnsø.

Jeg ved derfor, at I er informeret om det første års bestyrelses- og foreningsarbejde, og springer videre til lidt strategisk overblik.

Aktiviteter:               

At tiltrække træskibsejere til beddingen og vores aktive museums værft er en opgave der ikke er så svær igen, men det kræver benarbejde, kontakter, netværk og PR, over nogle år.

 For de fleste fartøjsejere er det nemmest at gøre som man plejer.  Lyspunkterne er, at vi og beddingen, har nogle stabile kunder, der direkte viser at konceptet virker.  Der er pt. 2-4 skibe mere i min periferi, som jeg vil bejle lidt til.

Ønsket om skibe til værftet er både for aktivitetens, oplevelsens, skyld, men også for at skaffe indtægter til foreningen. 

Jeg forestiller jeg mig også en forening, med et genialt lokale, som fører sig frem i det lokale liv, på andre måder.

Konkret mener jeg en slags medborgerhus, med arrangementer til højtiderne og fortløbende sociale og praktiske medlemsaftener. Og så lejlighedsvis musikevents, kunstudstillinger, og messer for diverse vandsport, f.eks. kajaksport, dykning og surfing.

Medlemmerne:

 Der har allerede været stor interesse for at benytte foreningens maskiner, og der må vi holde hårdt på de beskrevne vilkår for afbenyttelse. Kurser i maskinernes brug er under planlægning. Det første bliver i juni. Medlemsaftnerne om tirsdagen kan sagtens tåle større opbakning. Med de lysere aftener der er i vente, er det nemt at gå til nogle mindre vedligeholdelsesopgaver på værftet, hvis man ikke lige har et bestemt projekt til sin båd.

Foreningen har en ansvarsforsikring. Den dækker også eventuelle skader opstået pga. inventarets eller maskinparkens tilstand, men ikke den enkelte brugers omgang med samme. Her dækker kun en personlig ulykkesforsikring, og foreningen kan ikke gøres yderligere ansvarlig. Det kan kun anbefales at have en ulykkesforsikring.

Desuden har foreningen en bygningsforsikring (lovpligtig).

Kassereren er i gang med kontingentopkrævningen, og jeg opfordrer jer selvfølgelig til hurtig indbetaling. Overvej lige om der er andre folk i din omgangskreds, der kunne tænkes at lægge 250 kr. i en god aktivitet for byen. Jo flere medlemmer vi er, des lettere bliver det at tiltrække fonds- og sponsorstøtte.

Økonomi:

Foreningen får refunderet huslejeudgiften til havnen, af kommunens fritids- og kulturudvalg.

Vi har allerede 5 forskellige arrangementer inden efteråret som giver lejeindtægt, og der er udsigt til en større lejeindtægt i en periode af efteråret.

Sammen med medlemskontingentet, hænger økonomien ret godt sammen.

De almindelige faste udgifter kan vi således godt løfte. Det næste år skal bestyrelsen blive rigtig dygtige til fonds- og tilskudssøgning. Vi ved, at nogle medlemmer er rutinerede i den slags arbejde, og dem vil bestyrelsen gerne have lov at henvende sig til. Der er også nogle lignende foreninger med erfaring i fondsansøgning, hvor vi håber at få nogle gode råd.

Fonde og ansøgninger har jo en sagsbehandligstid. Som medlemmer vil I derfor næppe opleve en større revolution på værftet i dette år. Men vær sikker på at der arbejdes bag kulisserne. Jeg vil prøve at informere løbende på hjemmesiden og i udhængsskabet på værftet.

Også derfor, ser jeg mest værftet som vores eget lokale, udadvendte medborgerhus, det næste års tid. Der er nogle betingelser for den slags brug af værftet, som bestyrelsen arbejder med. Brandmyndighederne er vi afklarede med, men der er endnu lidt tilbage i selve lejeaftalen for arealet.

Jeg tænker lidt på nogle tilbud til Havnsøs yngre medborgere. F.eks. cykel/scooter reparation, i stil med vores medlemsaftner, og alkoholfri diskoteksaftener den sidste lørdag hver måned. Det giver de unge en relation til værftet, og med de unges egne ord, er der ikke skid og lave i Havnsø.

Foreningen har ikke nogen formuleret alkohol eller rygepolitik. Værftet skal forsat betragtes som en arbejdsplads med en produktion, med respekt for de relativt farlige maskiner og situationer der kan følge med. I fredelige øjeblikke skal der være plads til en ølpause, men kun ved særlige, kalendersatte begivenheder kan der komme flere ølpauser i træk. Der må ryges på værftet, men gløden skal trædes ud på et bart stykke betongulv, og skoddet puttes i en lomme eller personlig opbevaret æske. Skoddet må ikke smides i en skraldespand, på gulvet eller uden for døren.

Alle medlemmer må gerne overveje om de vil dele ud af deres viden, og hvordan det kan passes ind i foreningens rammer. Det kunne være at organisere en videoaften, fortælle om meteorologi, wiresplejs, Litex, stenværket,  eller.… frit valg !  Forespørgsler om dette eller hint, er velkomne hos et af bestyrelsens medlemmer.

Jeg takker for tålmodigheden hvis du (snart) har læst dette til ende, og jeg håber du får glæde af dit medlemskab i år. Og hvert medlem tæller. Kommune, fonde oa., vil hellere støtte en forening med 70 medlemmer end en med 69.

Med venlig hilsen                Frank Steinbeck