Bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsens beretning.

Så er det første ”rigtige” år gået for foreningen.

Med overtagelsen af værftet i februar er et af vedtægternes øverste  punkter opfyldt, nemlig  ”at erhverve og drive en værftsbygning på havnen til opretholdelse af servicefaciliteter for medlemmerne og havnens brugere”.

Efterfølgende har årets aktiviteter været en slags lakmusprøve på, om de øvrige ambitioner i formålsparagraffen var levedygtige.  Det mener jeg bestemt er bevist. Ikke dem alle er fuldt udfoldet, men bredden i arrangementer og omfanget af udlejningsaktiviteter, giver god grund til at forvente fortsat fremgang.

Vi har udlejet til bådebygning og -vedligeholdelse, maleriudstillinger, kajak og uv-jagt messer, til undervisnings- og produktionsformål og til julemarked. Der er afholdt medlemsdage og arbejdsdage. En række medlemmer har lagt et stort ekstraarbejde i at få praktiske gøremål fra hånden. I øjeblikket er vi ved at gå aktivt ind i  ”vild-med vand”-konceptet. Desuden har vi planlagt en række udvalg, som i højere grad kan engagere jer medlemmer og trække på hver jeres specialinteresser.  Hvis man sammenholder disse aktiviteter med de øvrige afsnit i formålsparagraffen, så må man klappe i sine små hænder. At økonomien oven i købet hænger godt sammen, gør det kun bedre.

Husk, at alt dette kun er muligt med en bred gruppe af velvillige sponsorer, som vi skylder respekt for støtte til lokalsamfundet, - og tak.

Det lykkedes til gengæld ikke at holde liv i medlemsaftenerne med bådebygning, og det gør mig lidt ondt. Vi prøver nu at genoplive det med forslaget om udvalg, hvor man tilmelder sig efter interesser. Et af udvalgene er ”bådebyggeri”.

Set fra formandsstolen er alle de positive tegn og tiltag, ikke specielt letkøbte. Det har været et slidsomt år i det interne arbejde. Jeg vil gerne understrege, at selvom der har været utilfredshed med ting, der ikke er gjort som lovet, og til tider uenighed om retningen, så er der intet nag. De der ikke genopstiller har deres egne grunde. Personligt har det været umuligt at forene arbejds- og familieliv med at være den formand jeg ønskede at være. Jeg fortsætter gerne som formand, men med et andet ambitionsniveau. Det er sådan, iflg. vedtægterne, at formanden vælges af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen, og jeg overvejer, om ikke foreningen har brug for en formand som har den ekstra tidsreserve som opgaven egentlig kræver.  Det er et spørgsmål om at prøve sig lidt frem i en ung forening, og her kommer I, medlemmerne, også ind i billedet.

 Vi forestiller os nemlig en række specialudvalg, med udgangspunkt i den aktivitetsliste som udsprang af sommerens medlemsmøde. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem med sig, og I kan melde jer til et udvalg, hvor I enten kan tilføre know-how eller lære af lyst. Det vil Anders sige mere om efter beretningen.

I skrivende skal bestyrelsen til at nærlæse havnens forslag til ny lejekontrakt. Den er netop landet. Vi ved at den indeholder noget arealafgivelse op mod havnevej. Dette og andre detaljer vil jeg præsentere på generalforsamlingen, og selvfølgelig besvare spørgsmål sammen med den øvrige bestyrelse.

Til afslutning vil jeg gerne takke alle medlemmer for deres støtte og interesse, og særlig tak til  de frivillige i det praktiske arbejde med ombygning, vedligeholdelse og med god afvikling af arrangementer. Også en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, både for deres konkrete indsats, og for den tålmodighed og besindelse de har udvist. Begge vil de hjælpe nye kræfter i gang, og Kjeld fortsætter gerne som webadministrator. Og på forhånd tak til alle dem som hjælper en ny kasserer, ved at betale kontingent til tiden.

Frank