HavnsøMuseumsværft

VELKOMMEN TIL VÆRFTET

Havnsø MuseumsVærft, i daglig tale kaldet VÆRFTET, er en lokal forening, der arbejder for at understøtte et aktivt miljø i byen og
 omkring havnen, ved blandt andet at stå bag diverse arrangementer og aktiviteter af kulturel og social 
karakter - samt at stille
værkstedsfaciliteter til rådighed
- for såvel fastboende som besøgende i området.

Foreningen blev stiftet 22. marts 2014 og har nu mere end 160 medlemmer.

Foreningens drift og vedligeholdelse af bygningen er baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft.

STØT OP OM "VÆRFTET" - for liv i Havnsø.AKTIVITETER - EFTERÅR/VINTER 2018


Leje af værft

Værftet kan lejes af alle medlemmer i kortere eller længere tid. Leje aftales med foreningens formand  eller kasserer. Se nærmere  under fanen REGLER og TAKSTER. 

Mest søgt


Den gamle gavl ud mod havnen.

Sponsorer

Det økonomiske grundlag for etableringen af Havnsø Museumsværft er sikret af følgende 3 sponsorer:

PJ Fonden
VPD        Se  hjemmeside 
Kentto Se  hjemmeside