Освітяни Кіровоградщини мають давні професійні традиції у практичній реалізації нових ідей та підходів до організації навчально-виховної роботи. Збереження кращих творчих здобутків краю, бережне ставлення до його традицій і розробка нових авторських систем та ініціатив повинні відбуватися у руслі сучасних трансформацій та удосконалення освітнього простору.
Визначаючи Олександра Олексійовича Хмуру творцем вітчизняної технології особистісно-діяльнісного спрямування, продовжувати на рівні сучасних вимог розробку його творчих ідей в аспекті індивідуалізації роботи учнів на уроці та збагачення технологічного потенціалу педагогічного працівника з 2004 року в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за ініціативи кафедри теорії та методики середньої освіти проводяться щорічні обласні науково-практичні конференції (Хмурівські методичні читання) «Технологія фахової майстерності».Powered by Chastakov A.V.