Info

Vuonna 1946 perustettu Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys toimii pysyvästi liikuntavammaisten henkilöiden

    • yhdyssiteenä toimialueellaan

    • edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

    • valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan

    • ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden henkistä ja toiminnallista vireyttä, vastuuntuntoa ja yhteenkuuluvaisuutta

    • laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan

Toimii Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueella