Для соціальних педагогів


Соціально-педагогічна діагностика : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, Я. І. Юрків, І. С. Сьомкіна ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 429 с. http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/2079/1/Np4.pdf

Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, В. Д. Острова. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 68 с. http://lib.iitta.gov.ua/705366/1/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4.pdf

Ċ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:21 PM
Ċ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:21 PM
Ċ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:22 PM
Ċ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:22 PM
Ċ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:23 PM
Comments