Для практичних психологів

І
         Комплекс навчальних занять і тренінгів за програмою «Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект»: [Навч.-метод. посібник]. - К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016. – 192 с. Завантажити
  
   Науково-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2017. — 206 с. Детальніше

 

Діагностика особистості: путівник практичного психолога : [довідник] / укладач В.В. Войтко. – Кіровоград: КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського», 2015. – 76 с. http://koippo.in.ua/arhiv/druk/217_15_dov.pdf

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : [посібник] / Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко, Н. І. Литвинова, І. Б. Марченко, О. Л. Мерзлякова, В. В. Синявський, Г. П. Татаурова-Осика, А. М. Шевенко ; за ред. О. М. Ігнатович. — Кіровоград : Імекс- ЛТД, 2014. — 228 с. ISBN 978-966-189-330-5 Детальніше

Павелків Р.В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу [текст] : навчальний посібник / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 296 с. http://culonline.com.ua/Books/psihodiagnostychyi_instrument.pdf

Москальова А.С. Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі: Навч. посіб. / А.С. Москальова, М.В. Москальов. – К.: ДВНЗ УМО, НАПНУ, 2014. – 360с. http://elibrary.kubg.edu.ua/


ć
Хмельницький ОНМЦПС,
Mar 28, 2013, 4:50 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Mar 28, 2013, 4:34 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 16, 2014, 11:24 PM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Aug 19, 2013, 1:48 AM
Comments