Для методистів з психологічної служби

2019-2020 н.р.

Інструктивно-методичний лист Хмельницького обласного навчально-методичного центру психологічної служби «Про ведення обов’язкової документації та звітності практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти» Детальніше

Про пріоритетні завдання діяльності психологічної служби у 2019-2020 н.р. щодо забезпечення ефективності психологічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти області Детальніше

Методичні рекомендації для фахівців психологічної служби системи освіти щодо психологічного забезпечення попередження негативних явищ в учнівському середовищі алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, протиправної поведінки; превенції агресії, насильства, булінгу (за результатами аналізу та узагальнення обласного моніторингового дослідження з питань забезпечення профілактичної роботи в закладах освіти) Детальніше


Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок" Детальніше

    Психологічний супровід  Нової української школи: нормативно-правові, теоретичні та практичні аспекти Детальніше
    Методичні рекомендації для фахівців психологічної служби з питань психологічного супроводу освітнього процесу в Новій українській школі Детальніше

2018-2019 н.р.

    Семінар-нарада для методистів з психологічної служби РМК (ММК), ОТГ з питань координації діяльності психологічної служби у 2018-2019 навчальному році Детальніше

     Методичні рекомендації щодо підготовки методичних розробок практичних психологів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «практичний психолог-методист»   Детальніше

    
    Про пріоритетні завдання діяльності психологічної служби у 2018-2019 н.р. щодо забезпечення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти бласті Детальніше


    Інклюзивна освіта. 

    Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.  Детальніше

    Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти  Детальніше
    

    Освіта дітей з особливими потребами. Корекційні ПРОГРАМИ Детальніше

    Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України (реабілітація) Детальніше

     Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України (просвітницька робота) Детальніше

     Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України (профілактична робота) Детальніше
        Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України (корекційно-відновлювальна) Детальніше

Страшнюк Ж.Д., Пастух Л.В., Ніколова В.В. Методичні рекомендації «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2017-2018 навчальному році» Детальніше


    Інформаційна база психодіагностичного інструментарію Детальніше

    Література для подолання кризових станів - перейти на матеріал

    Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»/ Богданов С.О., Гніда, Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н. В., Панок В.Г., Соловйова В.В.
Навчально-методичний посібник, 2017 Детальніше

    Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах/ Заг. ред. Чернобровкін В.М., Панок В.Г. / Навчально-методичний посібник, 2017 Детальніше

    Професійна орієнтація в сучасній школі: кращі методичні розробки практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних об’єднань, навчально-виховних комплексів / За ред. Ткачук І.І. / Методичні рекомендації, 2017 Детальніше

    Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Заг. ред. Ковальчук Л.Г., Левченко К.Б. Методичні рекомендації, 2017 Детальніше

    Шановні колеги! Подаємо для використання в роботі, рекомендований Національною академією педагогічних наук України ДВНЗ "Університет менеджменту" 
    Комплекс діагностичних методик дослідження особливостей психологічної компетентності керівників освітніх організацій/ за наук. ред. О. І. Бондарчук – К., 2011. – 146 с. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxobWVsbm9jcHBzcnxneDo1YWQ1OWUxOTk3YTRlODA3

Шановні колеги!
Подаємо для використання в роботі, рекомендований УНМЦ ППСР  "Сборник материалов по профилактике и психотерапии посттравматического стрессового расстройства у детей."

   Психологічно зорієнтовані факультативи, спецкурси:  програми факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби  закладів освіти

 Перелік навчальних програм рекомендованих МОН України 2019-2020 н.р.

 https://drive.google.com/file/d/17mGOfvwb_IzDH5G8usrmHkXBYrU-6H8K/view?usp=sharing

ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:45 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:49 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:50 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:50 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:50 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:51 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:51 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:51 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:52 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:52 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:53 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:45 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:53 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:53 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:54 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:54 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:54 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:55 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:56 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:56 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:56 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:57 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:45 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:57 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:57 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:58 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:58 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:58 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:58 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:59 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:59 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:47 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:47 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:48 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:48 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:48 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 5:49 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Dec 4, 2014, 1:12 AM
ĉ
Хмельницький ОНМЦПС,
Jun 13, 2013, 6:42 AM
Comments