HelenaMauri 

Exercicis d'economia i economia i organització d'empresa de Batxillerat 


Economia de 1er Batxillerat 

 

 

 

 

 FRASES RELACIONADES AMB L'ECONOMIA PER PENSAR UNA MIQUETA !!!

  • Els ingressos de les 50 empreses més grans del món són més elevats que la renda conjunta de 160 països".
  • La despesa militar mundial és 20 vegades superior als diners necessaris per eradicar la fam".*
  • Produïm entre tots, però no ens repartim el producte entre tots.
  • Farien falta tres planetes com el nostre si tothom tingués el nivell de vida d'un europeu".
  • La falta d'aigua potable és l'origen de moltes malalties.

 Enllaços Importants

Proves d'accés a la universitat (PAAU):
Estructura de les proves (informació general) i detall de concreció de continguts, estructura, enunciats i pautes de correcció per cada matèria.

edu365.com: Portal educatiu amb apartats per alumnes, mares i pares, comunicació, estudis, xats i serveis del departament (euro, mapes de Catalunya, noves tecnologies, etc.). 

La borsa de barcelona: Informació i dades bàsiques de la situació de la borsa.

The World Factbook. Informació bàsica sobre els països del món.


 

              Exercicis de Reforç de la materia d'economia de 1er de Batxillerat: 

 


Mapa conceptual dels agents economics:  Mapa conceptual dels agents bàsics de l'economia.

Exercici per posar-te a prova: Test autoavaluatiu. 

Per aprendre més: Per realitar un repas dels conceptes que ja s'han estudiat. 

Més material d'autoavaluació: més material per saber els coneixements adquirits .

Video del principi de la demanda: Un video didàctic sobre el principi de la demanda

La unió Europea : Per saber més de la Unió Europea.

Canvi Climatic: Per treballar les externalitats.


 

Exercicis de Reforç de la materia d'economia i organització d'empresa de 1er i 2on de batxillerat.  

 

 

Posat a prova!!!: Test autoavaluatius de cada unitat, preparar per els alumnes de 2on de batxillerat.

Test autoavaluatius:Per saber si s'han asolit els coneixements proposats.

 

Diferents conceptes Economics:

Imatge de pobresa i escassetat

Imatge de l'Abundància

Imatge d'escassetat relativa 


EINES QUE CAL CONÈIXER

El Diccionari: És un diccionari força clar.

Corrector ortogràfic: Us permetrà corregir l'ortografia de tots els documents que feu amb el navegador.

La Viquipèdia:una enciclopedia feta entre tots.