Cíle našeho sdružení

  1. Ochrana veřejného zdraví před hlukem z dopravy, zejména v urbanizovaných oblastech kolem SOKP.
  2. Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny před negativními vlivy dopravy.
  3. Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí zejména týkající se hluku z dopravy.


Proč bylo naše sdružení založeno ?

Na podzim roku 2010 byl otevřen SOKP. Proti hluku byla podepsána petice 1480 občanů. Od té doby nebyla kompetentními orgány sitauce vyřešena.

Hlavním zdrojem hluku a to především v nočních hodinách je kamionová doprava! Problém s hlukem způsobují: betonový hlučný povrch, nedostatečné protihlukové stěny, neomezená rychlost (mimo dočasně Jesenici) ...
Comments