แบบลอนหลังคา

1)แบบลอนเมทัลชีท
ความหนาของหลังคา:      2.0 มิลลิเมตร 
ความยาวของหลังคา:              3.30 เมตร, 4.30 เมตร, 5.30 เมตร, 6.20 เมตรและ 12.60 เมตร
ความกว้างของหลังคา:      1.13 เมตร
ความสูงลอนหลังคา:              25 มิลลิเมตร
ระยะแปของโครงหลังคา:         0.90 เมตร

2)แบบลอนซีแพค/ลอนโมเนีย
ความหนาของหลังคา:        2.5 - 3.0 มม. 
ความยาวของหลังคา:         6.35 เมตร/แผ่น 
ความกว้างของหลังคา:       1.05 เมตร 
ระยะห่างลอน                   16 ซม. 
ความสูงลอนหลังคา:          30 มิลลิเมตร 
ระยะแปของโครงหลังคา:    1.20 เมตร


3)อุปกรณ์เสริมหลังคา (4-5 ชุด ต่อ 1 ตารางเมตร)

Comments