Uvod

U davna vremena, vjerojatno u više navrata, svijet je zbog jačeg zatopljenja gradio u žitnicama instalacije za hlađenje vjetra. Prema izgledu nadzemnih objekata nazivamo, one i danas opstale, piramidama. Svijet je u njihovu izgradnju ulagao velika sredstva, gradio ih uz pomoć znanosti i visokih tehničkih mogućnosti pazeći pri tom okoliš. Kako inače protumačiti sterilan prostor podzemnih tunela i od građevinskog otpada očišćen krajolik Bosanske piramide!

Svijet je pratio mega izgradnju instalacije za hlađenje vjetra u kotlini rijeke Fojnice, objekt koji danas nazivamo Bosanskom piramidom. Mjesečast lik, elegantna predodžba kotline , i zvijezda - rozeta izvorište propuha iz podzemlja, pa ljiljan, zabilježeni su na mnogim usputnim stećcima i mnogim grbovima.

Stećci Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, tek u kontekstu hlađenja vjetra, Bosanske piramide, postaju razumljivi.   Gipsani odljevak, Gliptoteka HAZU, sljemenjaka iz Donje Zgošće, BiH. Spomenik je  podignut u čast radnicima s piramide, šumarima, lovočuvarima i lovnicima.