съвети               Sofia    тел:0899261269


Съвети по експлоатацията 

  • 1. Когато хладилникът е бил изключен по някаква причина, изчакайте поне 5 минути преди отново да го включите.
  • 2. Не поставяйте термостата на степен по висока от средната, разликата в температурата при по висока степен на термостата ще бъде минимална, а компресорът, би се затормозил значително.
  • 3. При хладилници които са с открит изпарител в хладилната част (плачещ изпарител) не трябва продуктите да контактуват с него. Редовно да се почиства ваничката за оттичане на конденза.
  • 4. Солта е най- големия враг за изпарителя на хладилника.
  • 5. При размразяване на хладилника е недопустимо ледът да се откъртва с помощта на твърди или остри предмети. Ако искате да ускорите процеса на размразяване може да използвате топла вода.
  • 6. Не поставяйте хладилника в близост до отоплителни уреди.