Идеята

"Хлебна нива" дава възможност на хората да ядат пресен хляб от нива, стопанисвана специално за тях.

Трудно е в днешно време да ядеш хляб така, както са правели хората в старо време - когато сами са орали нивата си, сами са сеели житото, сами са се молили за дъжд, сами са жънали и вържеели, сами са си мелили брашното и сами са си пекли хляба. Целия този процес прави крайния резултат (хлябът) много по-сладък от колкото да си купиш хляб на готово. "Хляб на зелено" дава възможност на хората да се докоснат до магията (част от) да приготвиш сам храната си от А до Я. Освен това, човек ще бъде сигурен за произхода и начина на обработка на храната си.

Хлебна нива дава възможност на всеки да:
 1. Участва във всяка една стъпка от сеенето до жътвата и изпичането на хляба, която пожела (може да участва във всички, или в някои)
  1. Да избере/пресее/подготви зърното за бъдещия си хляб
  2. Да обработи нивата за бъдещия си хляб
  3. Да засее зърното за бъдещия си хляб
  4. Да изкаже благодарност на природата и да я помоли да е благосклонна към него, като създаде благодатни условия за да може житото за бъдещия му хляб да даде богат клас.
  5. Да ожъне житото за бъдещия си хляб. Да го овършее, обели, извее.
  6. Да смели брашното за бъдещия си хляб.
  7. Да приготви квас за хляба си
  8. Да замеси хляба си
  9. Да изпече хляба си
  10. Да изяде хляба си.
 2. Наблюдава която стъпка от сътворението на хляба желае.
 3. Закупи своя хляб във всяка една фаза от създаването му.
  1. Пример 1: Човек купува 1 кг семе, с което се засява ~100 кв.м от което излиза ~15кг зърно от което стават 30 хляба. Ако годината е лоша, може и да не изкара толкова. Ако е добра, може да изкара повече. Ако иска, може част ожънатото зърно да запази за семе.
  2. Пример 2: Човек купува 15 кг зърно, от което стават 30 хляба
  3. Пример 3: Човек купува 30 хляба
  4. Пример 4: Човек купува зърното, което ще се ожъне от 100 кв.м (може да си ги избере)
  5. Пример 5: Комбинации от предните примери
 4. Получи своя хляб когато пожелае
  1. Пример 1: Човек купува 52 хляба и всяка неделя в 8 часа получава пресен изпечен хляб

Методите на Хляб на Зелено за обработка на зърното, сеитба, жътва и всяка една стъпка от горепосочените ще са природно-съобразени. Няма да се използват пестициди, големи машини за обработка на почвата и жътва. Хлябът ще се прави с квас, ръчно смлян на каменна мелница и изпечен на пещ.