ציור - אקריל על נייר Drawings - Acrylic on paper

 
 
 
 
 
 
מוזות                                Muses     
אדם וחוה             Adam and Eve      
    מסיכה          A Mask 
    
 
 
 

אתם מוזמנים לבקר

גם באתרים האחרים שלי:

  
My Jewelry:התכשיטים של

 

תודה.

 
 
 
 

©   All rights reserved

 

You are invited to visit my other sites:

  
My Jewelry:התכשיטים של

 

Thank You

Comments