Startside

gOversikt feltnummer mm her


Referat Årsmøte 2018
Valg


Styret


Hilmer Hermansen      1 år formann

Øyvind Helle                1 år 

Håvard Helgeland        1 år

Tor Arne Lund            1 år 

Kjetil Søvik                2 år

Børge Tingbø             2 år

Tormod Baustad        2 år kasserer


Vara

Berge G Helle          1 år

Eivind Alsaker          2 år


Valgkomite

         

Lars Espevik            1 år

Åsmund Sandvik       1 år

Svein Inge Djursvold  2 år


Revisorer            

Tårn Ubøe             1 år

Kjell Espevold          1 år

Annet:
Diverse frister 
"Veiviser" ved førfølging av skadet vilt her  
 Forskning på Hjort på Haugalandet her 

Viktige telefoner:
SPORHUNDSENTRALEN tlf 41763137 eller 90064352 Sporhundsentralen.net

STATENS NATUROPPSYN v/ Reidar Sandal tlf 90877844

Elektronisk registrering av "Settogskutt" skjema her
I tillegg til jegernr og fødselsdato, trenger du jaktfeltnummer.  Hvert jaktfelt har et eget nummer i Hjorteviltregisteret. Nummeret på ditt felt finner du her  (NB: Enkelte navn er ikke oppdatert i registeret.  Dette er meldt inn, og vil bli oppdatert før neste sesong.
g
Husk:
Viltloven §45

§ 45. (ferdsel med våpen på annen manns grunn)

       Ferdsel med skytevåpen eller fangstredskap er forbudt i utmark der en annen har jaktrett, med mindre det skjer i lovlig ærend, og våpenet bæres uladd.

jfr. diskusjon på årsmøtet.FRIST FOR Å MELDE ENDRINGER I VALD TIL KOMMUNEN ER 1. APRIL.
Laget må derfor ha mottatt melding senest 25.3.  Husk at dette skal gjøres på eget skjema.
(§ 10 i forvaltning av hjortevilt og bever, runskriv juli 2002) Skjema kan lastes ned fra "Filarkiv".
Til endring i vald brukes "Innmeldingserklæring."

Sjekk areal på eiendom:
www.seeiendom.no - søk: gnr/brn, Tysvær