home


Zeintzuk dira hizkuntzari buruzko hausnarketa egiteko eduki esanguratsuak, hizkuntzen irakaskuntzaren ikuspegi komunikatiboaren arabera?
 
Zeintzuk dira Hizkuntzen Trataera Bateratuaren arabera landu daitezkeen hizkuntza-edukiak?
 
Eta hizkuntzen inguruko gogoeta-eremuak?
 
Nola lotu daitezke hizkuntzari buruzko hausnarketa-edukiak testu-tipo eta testu-generoen ezaugarriekin?