HIZKUNTZARI BURUZKO GOGOETA

Zertarako webgune hau?

Ikuspegi komunikatiboaren arabera, zeintzuk dira lan du beharrreko eduki esanguratsuak hizkuntzari buruzko gogoeta egiteko?

Zeintzuk dira Hizkuntzen Trataera Bateratuaren arabera landu daitezkeen hizkuntza-edukiak? Eta hizkuntzen inguruko gogoeta-eremuak?

Nola lotu daitezke hizkuntzari buruzko gogoeta-edukiak testu tipoen eta testu generoen ezaugarriekin?

Webgune honek galdera horiei erantzun nahi die eta, aldi berean, hizkuntza irakasleei lagundu zeregin didaktikoak planifikatzen.