Idazmena

Idazketa prozesua jorratzeko material hau Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazioaldiko prestakuntzan erabili da. Batez ere, hizkuntza arloko irakasleei zuzendatutako jarduerak proposatzen dira bertan. Jarduera guztiek tokian tokiko egokitzapena behar dute.
 
 IDAZKETA PROZESUA
Iraupena: 8/10 ordu  
Helburu orokorrak:
  • Idazketa garatzeko praktika didaktikoak hobetzea.
  • Hizkuntza irakasleen arteko koordinazioa bultzatzea.
  • Hizkuntzen Trataera Bateratua sustatzea.  
    
Edukiak:
 • Idazmena lantzeko orientabide didaktikoak.  
 • Idazketa lantzeko atazak eta testu-generoak. 
 • Idazketa ebaluatzeko tresnak eta ebaluazio-irizpideak eta adierazleak. 
 • Idazmena garatzen laguntzeko IKT tresnak. 
 • Idazketaren inguruko bibliografia.

 Saioak:

 
Material osagarria:
 Idazketaren faseak eta estrategiak . Dokumentu hau Berritzegune Nagusian eskualdeetako aholkulariekin egin diren lan-saioen emaitza da. Bertan, idazketa prozesuari lotutako estrategiak eta ikasgelan gara daitezkeen jarduerak biltzen dira.