3. saioa-3ª sesión

blog. pucp.edu.pebertsolaritza haurtzaron

Ikaslearen Hasierako Balioestea egin eta gero Ikaslearen Norbanako Plana (programazio egokitua) nondik nora joaten den jakitea komenigarria litzateke. Honekin batera hizkuntza (k) nola tratatu eta programatu lirateke aspektu garrantzitsuak.
  • 1. nahiz 2. saioen birpasa
  • Ikaslearen Hasierako Balioestetik (Ebaluaziotik) Ikaslearen Norbanako Planera:
                1. saioaren taula (fotokopiak, artxiboa: "Harrera plan osoa",  4. orria5. orria).

                 Formato batzuk: hasierako ebaluazioa -1. nahiz 3 saioetan-, Norbanako plana -3. saioan-,                                     Adibidea (artxiboak, fotokopiak).
                
  • Hizkuntzaren tratamendua:        
                 Hizkuntzaren jabekuntza prozesua (fotok.) eta  Hizkuntza ikaskuntzaren oinarriak (artxiboa-txostena:                     hizkuntza lantzen heldu berriekin, fotok.); 1. jarduera (taula, fotok.)
                        ( aldamioa, hizkuntza mailak, estrategiak,  inputa, Harremanetarako hizkuntza eta hizkuntza akademikoa                                                                      transferentziak, ikaskuntza kooperatiboa) (artxiboak, zubirik zubi)

                 Markoa: Hizkuntza lantzen heldu berriekin  -bi urrats- (artxiboa)

                 Hizkuntza programa bat -bi urrats- (artxiboak, fotok. I. Ortega): 2. jarduera, jorratu (artxiboa, fotok.)
                 Hizkuntza programa bat  -lau urrats- (Zubirik zubi)

                 Urratsak-ikasmailen helburu didaktikoak-trebetasunak-jarduerak eta testu tipoak :                                                 3.jarduera (Zubirik zubi)
                         (Erlazionatu entzumenean/mintzamenean hiru helburu hiru jarduerekin, testu tipoak kontuan hartuz)
                                 
                 "Objetivos alternativos" (artxiboa)

                 Irakurmena eta idazmena garatzen ikasle heldu berriekin (CDa-fotok., zenbait helburu, eduki, gomendio                  batzuk irakurketaren aurrean, testu motak eta jarduerak) ; 4. jarduera (Zubirik zubi)(aukeratu bat eta                         aplikatu eskolan)
  • CDa                            
ĉ
Iñaki Aduriz,
3 sept. 2015 4:53
Ċ
Iñaki Aduriz,
1 sept. 2015 2:53
ć
Iñaki Aduriz,
15 oct. 2015 3:08
ĉ
Iñaki Aduriz,
24 nov. 2016 3:08
Ċ
Iñaki Aduriz,
1 sept. 2015 4:37
ĉ
Iñaki Aduriz,
3 sept. 2015 3:49
ĉ
Iñaki Aduriz,
7 sept. 2015 1:18
ĉ
Iñaki Aduriz,
7 sept. 2015 1:18
ĉ
Iñaki Aduriz,
7 sept. 2015 1:17
Ċ
Iñaki Aduriz,
1 sept. 2015 4:05
Ċ
Iñaki Aduriz,
1 sept. 2015 3:05
Ċ
Iñaki Aduriz,
1 sept. 2015 4:44
ĉ
Iñaki Aduriz,
3 sept. 2015 3:54
ĉ
Iñaki Aduriz,
3 sept. 2015 3:52
ĉ
Iñaki Aduriz,
3 sept. 2015 4:24
Comments