KULTURARTEKO IKUSPEGITIK

  • AURKEZPENA

KULTURARTEKOA


"Hezkuntza-sisteman sartu berriak diren ikasle etorkinei laguntzeko, ezinbestekoa da hizkuntza
ofizialetan komunikatzeko gaitasuna hobetzea, eta kulturartekotasuna sustatzeko programak ezarri
behar dira ikastetxeetan" 
(AGINDUA, 2015ko urriaren 15ekoa, Kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko deialdia)

Helburuak