קובץ לחיזוק ההתקשרות
 יוצא לאור על ידי ועד תלמידי התמימים העולמי לתאריכים מיוחדים במועדי השנה
קובץ א'

ימי הסליחות
ערב ראש השנה
קובץ א' - תשע"ג | קובץ מ"ז - סט כללי
זמיןקובץ ב'

מידו הקדושה
ג' תשרי
קובץ ב' - תשע"ג | קובץ מ"ח - סט כללי
זמין


קובץ ג'

ו' תשרי
ערב ש"ק ו' תשרי - שבת תשובה
קובץ ג' - תשע"ג | קובץ מ"ט - סט כללי
זמיןקובץ ד'

לכתחילה אריבער
י"א תשרי - 'בשם השם'
קובץ ד' - תשע"ג | קובץ נ' - סט כללי
זמין


ספריית הקבצים