Last updated: October 7, 2017

Geographical Index: Asian History: Chinese History: 20th Century:

Geographical Index: Asian History: Japanese History: 20th Century:

Topical Index: Types: Wartime Sexual Violence: 20th-Century Warfares:


SECOND SINO-JAPANESE WAR (1937-1945)


Prosecution: Trials: Nanjing War Crimes Tribunal

Representations: Films: City of Life and Death

[Info] Ahn, Yonson. »Sexuelle Gewalt im Nanjing-Massaker.« Vergangenheit in der Gegenwart Ostasiens: Das Nanjing-Massaker 1937. Leipzig 2000.

[Info] Akiyama, Yoko. »Aru hi, Nihon ga yatte kita: Chugoku, senjo de no kyoryoku kanto iansho.« Rekishigaku kenkyū No. 863 (2010): 56-59.

[Info] Asō, Tetsuo. Shanghai yori Shanghai e: Heitan byōin no sanfujinka. Fukuoka 1993.

[Info] Asō, Tetsuo. From Shanghai to Shanghai: The War Diary of an Imperial Japanese Medical Officer, 1937-1941. Norwalk 2004.

[Info] Chang, Iris. The rape of Nanking. The forgotten holocaust of World War II. New York 1997.

[Info] Chang, Iris. Nanjing tae haksal. Seoul 1999.

[Info] Chang, Iris. Die Vergewaltigung von Nanking. Das Massaker in der chinesischen Hauptstadt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Zürich 1999.

[Info] Chang, Iris. »The rape of Nanking.« War’s dirty secret. Rape, prostitution, and other crimes against women. Edited by Anne L. Barstow. Cleveland 2000: 46-55.

[Info] Chang, Iris. Lo stupro di Nanchino. L’olocausto dimenticato della seconda guerra mondiale. Milan 2000.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Zhongguo ‚weianfu’ wenti guoji xueshu yantaohui zongshu.« Lishi yanjiu No. 3 (2000): 185-188.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Guanyu Yunnansheng ‚weianfu’ zhidu shouhaizhe Li Lianchun de koushu diaocha.« Shilin No. 1 (2006): 87-97.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Wo yanjiu ‚weianfu’ wenti de licheng.« Shilin No. 1 (2006): 80-86.

[Info] Cheng, Ruifang. »Cheng Ruifang riji (3).« Minguo dang’an No. 1 (2006): 21-25.

[Info] Coox, Alvin D. »Waking old wounds.« Japan echo 27 (2000): 51-54.

[Info] Dong, Bingyue. Zhenzhen shi ge ‘weianfu’: Ding Ling Wo zai xiacun de shihou jiexi.« Zhongguo xiandai wenxue yanjiu No. 2 (2005): 211-219.

[Info] Edwards, Louise. »Drawing Sexual Violence in Wartime China: Anti-Japanese Propaganda Cartoons.« Journal of Asian Studies 72 (2013): 563-586.

[Info] Egami, Sachiko. »Rijun funü baoxing he zhanshi Zhongguo funü zazhi.« Shehui kexue luntan No. 7-8 (1999): 19-25.

[Info] Fogel, Joshua A. »The controversy over Iris Chang’s Rape of NankingJapan echo 27 (2000): 55-57.

[Info] Fu, Heji. »Qinqiong rijun weianfu shilu.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1996): 34-50.

[Info] He, Ji. »Rijun qiangpo Zhongguo funü wie ‚Weianfu’ ziliao zhaibian.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1993): 37-51.

[Info] Jacob, Frank. »The Discussion about Collective Guilt: Japanese Mass Violence and the Rape of Nanjing.« War and Sexual Violence. New York 2016.

[Info] Jing, Shenghong. »Dui Nanjing yuan rijun weiansuo de zui xin diaocha baogao.« Shehui kexue zhanxian No. 3 (2007): 138-155.

[Info] Jing, Shenghong, et al. »Nanjing ‚weianfu’ xiezhen.« Minguo chunqiu No. 6 (1999): 16-19.

[Info] Jing, Shenghong, et al. »Qinhua rijun nanjing weiansuo diaocha yu yanjiu.« Nanjing shehui kexue No. 12 (2004): 33-39.

[Info] Kohama, Masako. »Kojutsu shiryo o riyo shita chugoku kingendaishi kenkyu no kanosei: Sansei sho u ken no nihongun sei boryoku kenkyu o megutte.« Toyoshi kenkyu 64 (2005): 125-140.

[Info] Linehan, Mary. »Rape of Nanking.« Encyclopedia of rape. Edited by Merril D. Smith. Westport 2004: 194-196.

[Info] Lu, Suping, et al., eds. »Nanchino 1937. Il diario e la corrispondenza di Minnie Vautrin.« Deportate, esuli, profughe No. 10 (2009): 199-210.

[Info] Ma, Zhedu. »Riben jundui dui beihaiguo funü shishi xing baoxing ji yuanyin tanxi.« Minguo dang’an No. 3 (2000): 84-88.

[Info] Makino, Uwe. »Terrorgenozid Nanking 1937/38. Zum systematischen Charakter der japanischen Verbrechen.« Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2000): 525-540.

[Info] Makino, Uwe. »Terror als Eroberungs- und Herrschaftstechnik. Zu den japanischen Verbrechen in Nanking 1937/38.« Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert. Edited by Wolfram Wette et al. Darmstadt 2001: 343-355.

[Info] Makino, Uwe. Nanking-Massaker 1937/38. Japanische Kriegsverbrechen zwischen Leugnung und Überzeichnung. Norderstedt 2007.

[Info] Man, Chi-Wei. »The Rape of Nanking vs. the incident of Nanking: A Literature Review.« Momentum 1 (2012).

[Info] Prouza, Michaela. Die akademische Diskussion der „Trostfrauen“ in der VR China. Magisterarbeit, Universität Wien, 2009.

[Info] Reynoldson, Courtney. »Forgotten Victims? The Historiography of the Nanking Massacre.« Corvette 1 (2013): 73-89.

[Info] Roland, Charles G. »Massacre and rape in Hong Kong. Two case studies involving medical personnel and patients.« Journal of contemporary history 32 (1997): 43-61.

[Info] Romeu, Maria G. The Japanese History Textbook Controversy Amid Post-war Sino-Japanese Relations. Master Thesis, Florida International University, 2013.

[Info] Rosenman, Stanley. »The spawning grounds of the Japanese rapists on Nanking.« Journal of psychohistory 28 (2000): 2-23.

[Info] Strazza, Michele. Senza via di scampo. Gli stupri nelle guerre mondiali. Potenza 2010.

[Info] Su, Shi. »Riben qinlüezhe qiangpo Zhongguo funü zuo rijun weianfu shilu.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1992): 10-19.

[Info] Su, Ziliang. »Qinlu rijun de ‚weiansuo’.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1996): 51-62.

[Info] Su, Zhiliang, et al. »Qinhua rijun weianfu zhidu lüelun.« Lishi yanjiu No. 4 (1998): 89-104.

[Info] Sun, Zhaiwei. »Lun Nanjing datusha zhong de xingbaoli wenti.« Minguo dang’an No. 4 (2000): 91-96.

[Info] Terazawa, Yuki. »The transnational campaign for redress for wartime rape by the Japanese military. Cases for survivors in Shansi Province.« NWSA journal 18 (2006): 133-145.

[Info] Wan, Kuiyi. »Riben zhanfu he ‘yingji’ zai kunming.« Minguo chunqiu No. 4 (1995): 39-40.

[Info] Wang, Lin. »Nüxing de yindun yu chongxian: Cong Wo zai Xiacun de shihou dao XianzaiDangdai Wentan No. 1 (2000): 51-53.

[Info] Wilmes, Raffael. »Japans Kriegsverbrechen in China: Umgang und Erinnerung mit den Gräueltaten der Einheit 731 und dem Massaker von Nanking.« historia.scribere No. 9 (2017): 45-67.

[Info] Wong, Wilbert. American Missionaries and the Nanking Massacre: A History of Humanitarians, Collaborators, and Evangelists. B.A. Thesis, University of British Columbia, 2012.

[Info] Yamamoto, Masahiro. Nanking: Anatomy of an Atrocity. Westport 2000.

[Info] Yang, Xiaming, et al. »Yingguo waijiao dang’an zhong youguan qinhua rijun Nanjing datusha shiliao yizu.« Minguo dang’an No. 1 (2002): 34-37.

[Info] Yoon, Lan. »How Nanjing Massacre was perceived by the world? Different viewpoints toward Nanjing Massacre upon countries.« Report for 2012AY Summer Session Field Study: Unterstanding China in a Year of Transition. Edited by Ching-Chang Chen. Ōita 2013: 86-93.