Wang 2000 Chongxian

Title Information


Author: Lin Wang

Title: Nüxing de yindun yu chongxian

Subtitle: Cong Wo zai Xiacun de shihou dao Xianzai

Journal: Dangdai Wentan

Volume: -

Issue: 1

Year: 2000

Pages: 51-53

ISSN: 1006-0820 – Find a Library: WordCat

Language: Chinese

Keywords: 20th Century | Chinese History, Japanese History | Representations: Literature / Ding Ling; Types: "Comfort Women", Wartime Rape / Second Sino-Japanese WarFull Text


None.Additional Information


Wikipedia: Comfort women, Ding Ling, Japanese war crimes, Second Sino-Japanese War, War rape


Added: March 1, 2014 | Last updated: March 1, 2014