Neitzel 2013 Soldater

Title Information


Authors: Sönke Neitzel and Harald Welzer – Translator: Svenja Hums

Title: Soldater

Subtitle: Om Kamp, Dödande och Död

Place: Stockholm

Publisher: Bromberg

Year: 2013

Pages: 460pp.

ISBN-13: 9789173373722 – Find a Library: Wikipedia, WorldCat

Language: Swedish

Keywords: 20th Century | German History | Types: Wartime Rape / Second World WarFull Text


None.Additional Information


Authors:

Sönke Neitzel, Departmental of International History, London School of Economics and Political ScienceAuthor's Website, Wikipedia

Harald Welzer: Wikipedia

Contents:

  Prologer (p. 7)
  Soldaternas syn på kriget: referensramsanalys (p. 15)
  Soldaternas värld (p. 41)
    Tredje rikets referensram (p. 41)
    Krigets referensram (p. 57)
  Strida, döda, dö (p. 71)
    Skjuta ner plan (p. 71)
    Autotelisk våld (p. 76)
    Äventyrsberättelser (p. 80)
    Förstörandets estetik (p. 86)
    Ha kul (p. 89)
    Jaga (p. 91)
    Sänka fartyg (p. 94)
    Krigsförbrytelser – att döda i egenskap av ockupationsmakt (p. 99)
    Brott mot krigsfångar (p. 115)
    Förintelsen (p. 124)
    Förintelsens referensram (p. 143)
    Vara med och skjuta (p. 158)
    Bestörtning (p. 165)
    Anständighet (p. 171)
    Rykten (p. 174)
    Känslor (p. 178)
    Sex (p. 185)
    Teknik (p. 196)
    Segertro (p. 213)
    Tron på F¨hrern (p. 229)
    Ideologi (p. 247)
    Militärra värden (p. 257)
    Italienare och japaner (p. 304)
    Waffen-SS (p. 309)
    Sammanfattning: krigets referensram (p. 334)
  Hur nationalistisk var den tyska krigsmaktens krig? (p. 338)
  Efterskrift (p. 362)
    Avlyssningsprotokollen (p. 362)
  Tack (p. 369)
  Förkortningar (p. 371)
  Fotnoter (p. 372)
  Litteratur (p. 428)
  Ortnamnsregister (p. 446)
  Sakregister (p. 451)

Original: Neitzel, Sönke, et al. Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Frankfurt/Main 2011.

Wikipedia: Wartime sexual violence: War crimes of the Wehrmacht, World War II


Added: March 22, 2014 – Last updated: December 6, 2014