Added: August 1, 2015 – Last updated: August 1, 2015

TITLE INFORMATION


Author: Jesper Lundberg

Title: Sexuellt våld som strategi och taktik i väpnade konflikter

Subtitle: En kvalitativ litteraturstudie

Thesis: Självständigt arbete, Militärhögskolan Karlberg

Year: 2013

Pages: 31pp.

Language: Swedish

Keywords: 20th Century | Types: Wartime RapeFULL TEXT


Link: DiVA portal (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION


Contents:

  1. Inledning (p. 1)
    1.1 Bakgrund (p. 1)
    1.2. Syfte och frågeställning (p. 2)
    1.3. Avgränsningar (p. 2)
    1.4. Material och metod (p. 2)
      1.4.1. Metod (p. 2)
      1.4.2. Material och källkritik (p. 3)
      1.4.3. Metoddiskussion (p. 3)
  2. Teori (p. 4)
    2.1. Centrala Begrepp (p. 4)
      2.1.1. Strategi och taktik (p. 4)
      2.1.2. Sociala Normer (p. 6)
  3. Sexuellt våld i väpnade konflikter (p. 8)
    3.1 Begreppet sexuellt våld (p. 8)
      3.1.1 Våldtäkt (p. 9)
      3.1.2 Tvingad prostitution (p. 11)
      3.1.3 Sexuellt slaveri och trafficking (p. 14)
      3.1.4 Påtvingad graviditet (p. 16)
      3.1.5. Stympning och skändning (p. 18)
      3.1.6. Offer och förövare (p. 19)
    3.2. Taktiska och strategiska aspekter av sexuellt våld (p. 19)
  4. Analys (p. 24)
    Sexuellt våld som Strategi och taktik (p. 24)
  5. Diskussion (p. 29)
  Källförteckning (p. 30)
    Resolutioner och propositioner (p. 30)
    Rapporter (p. 30)
    Litteratur (p. 30)
    Metodlitteratur (p. 31)
    Intervju (p. 31)

Wikipedia: Wartime sexual violence