Added: September 5, 2015 – Last updated: September 5, 2015

TITLE INFORMATION


Author: Elina Jonsson

Title: Synen på våldtäkt

Subtitle: Utifrån den synvinkel som fanns hos statens offentliga utredning kring sexualbrott 1976, SOU 1976:9

Translation: The View on Rape: From the Viewpoint of the Governmentally Initiated Commission Regarding Sexual Offences 1976, SOU 1976:9

Thesis: Examensarbete, Linnéuniversitetet

Supervisor: Zara Bersbo

Year: 2013

Pages: 45pp.

Language: Swedish

Keywords: 20th Century | Swedish History | Prosecution: LawsFULL TEXT


Link: DiVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION


Abstract: »This study is based on a proposition about the legislation regarding sexual offences prepared by a commission initiated by the Swedish government in 1972 which was presented in 1976. The purpose of this study has been to ascertain the commissions views on rape based on their representation of the problem, their presuppositions and assumptions regarding it and future consequences in behavior for victims and offenders of the crime. The key results of this study is that the commission regarded the “problem” of the then current legislation to be non-consistently with the time being. In their opinion the legislation needed to be loosened from its moral strings and be adjusted to the “new” sexually liberal era. The study has furthermore shown that the commission had a clear picture of rape as consistent of different victims and different perpetrators regarding the prevailing situation. Depending on factors such as gender, social class and generation the commission pointed out certain women likely be sexually assaulted and certain men likely to be rapists. Consequences of this being that certain women were regarded as jointly responsible in case of being subject to rape. These women were led to the perception that they, in the future, had to avoid a certain behavior if they did not want to risk being raped. Rather than the victims of rape perpetrators benefited by the suggested new legislation since their crimes were looked upon more mildly than before and they were not themselves fully responsible for the offence.« (Source: Thesis)

Contents:

  Abstract (p. 2)
  Inledning (p. 4)
  Syfte (p. 6)
  Vad är problemet? Uppsatsens teoretiska och metodiska ansats (p. 6)
    Föreställningar och självklara antaganden (p. 7)
  Källor (p. 9)
    Statliga utredningar (p. 9)
    SOU 1976:9 Sexuella övergrepp – Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott (p. 10)
    Begreppsanvändning och avgränsningar (p. 11)
  Tidigare forskning (p. 12)
  Frågeställning (p. 16)
  Undersökning och analys (p. 16)
    Utredningens direktiv och förutsättningar (p. 16)
    Problemet – En sexualbrottslagstifning i otakt med tiden (p. 18)
      Kartläggning av våldtäktsbrottets "verklighet" (p. 22)
    Utredningens föreställningar och självklara antaganden om kön, klass och generation (p. 23)
      Överfallsvåldtäkter – unga, oskyldiga offer och perversa förövare (p. 24)
      Uppraggningvåldtäkter – ensamstående, förvärvsarbetande, berusade kvinnor och missförstående mä (p. 26)
      Bekantsituationella våldtäkter – alkoholpåverkade, otydliga kvinnor och alkoholpåverkade, ratade och missförstådda män (p. 30)
      Sammanfattande diskussion (p. 33)
      De exkluderade (p. 37)
    Offers och förövares förväntade framtide beteende (p. 38)
  Sammanfattning (p. 41)
  Käll- och litteraturförteckning (p. 43)
    Tryckta källor (p. 43)
    Artiklar (p. 43)
    Litteratur (p. 43)
    Muntlige källor (p. 44)
    Elektroniska källor (p. 44)
  Bilaga: Didaktisk reflektion - Att använda uppsatsens undersökningsområde i historieundervisning (p. 45)