Added: June 3, 2017 – Last updated: June 3, 2017

TITLE INFORMATION


Author: Dorota Danielová

Title: Korea za japonské okupace v době 2. světové války

Subtitle: -

Translation: Korea under the Japanese occupation during the World War II

Thesis: Bakalářská Práce (Bachelor Thesis), Univerzita Karlova v Praze (Charles University)

Advisor: Miriam Löwensteinová

Year: 2010

Pages: 102pp.

Language: Czech

Keywords: Modern History: 20th Century | Asian History: Japanese History, Korean History | Types: Forced Prostitution / Korean "Comfort Women"; Types: Wartime Sexual Violence / Asia-Pacific WarFULL TEXT


Link: Repozitář závěrečných prací: Digital Repository of the Charles University (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION


Contents:

  1. Úvod (p. 8)
  2. Kolonialismus a jeho typologie (p. 11)
  3. Historický přehled období anexe a počátek koloniálního období (p. 14)
    3.1 Příčiny a průběh anexe (p. 14)
      3.1.1 Čínsko-japonská válka (p. 14)
      3.1.2. Rusko-japonská válka (p. 16)
      3.1.3. Protektorátní a anekční smlouvy (p. 18)
    3.2 Počátky japonské koloniální represe (p. 20)
      3.2.1. Japonský úřednický aparát (p. 21)
    3.3 První změny v korejské ekonomice (p. 23)
      3.3.1. Pozemková reforma (p. 23)
    3.4 Kulturní a sociální dění v prvních letech okupace (p. 25)
      3.4.1 Cenzura tisku (p. 25)
      3.4.2 Reforma školství (p. 26)
      3.4.3 Náboženství (p. 31)
      3.4.4 Zásahy do rázu korejských měst (p. 34)
      3.4.5 Hnutí 1. Března (p. 35)
  4. Japonská expanze a příprava na vstup do 2. světové války (p. 38)
  5. Transformace korejského hospodářství a vliv válečných příprav na ekonomiku (p. 40)
    5.1 Zemědělská výroba a život zemědělců (p. 43)
      5.1.1 Zemědělství 20. let (p. 43)
      5.1.2 Třícátá a čtyřicátá léta (p. 45)
    5.2 Průmyslová výroba a život dělníků (p. 47)
      5.2.1 Nábor pracovních sil (p. 51)
      5.2.2 Platební podmínky (p. 52)
      5.2.3 Život a práce v továrnách (p. 53)
    5.3 Obchod (p. 57)
  6. Kulturní změny 40. let (p. 59)
    6.1 Změny ve školství (p. 59)
    6.2 Změna jmen (p. 61)
  7. Mobilizace národa (p. 63)
    7.1 Mobilizace pracovních sil (p. 63)
    7.2 Studentské projekty (p. 64)
    7.3 Vojenská mobilizace (p. 65)
    7.4 „Comfort women“ (p. 68)
      7.4.1 Odvody žen (p. 69)
      7.4.2 „Comfort station“ (p. 70)
      7.4.3 Život a povinnosti žen na stanicích (p. 72)
      7.4.4 Konec války (p. 74)
  8. Konec války a nedořešené spory mezi Koreou a Japonskem (p. 75)
    8.1 Konec druhé světové války (p. 75)
    8.2 Korea versus Japonsko (p. 76)
      8.2.1 Poválečné omluvy (p. 76)
      8.2.2 Válečné reparace (p. 77)
      8.2.3 Normalizační smlouva z roku 1965 (p. 78)
      8.2.4 Korejská menšina v Japonsku (p. 79)
      8.2.5 Konflikt ohledně kontroverzních učebnic (p. 81)
      8.2.6 Uctívání válečných zločinců a chrám Jasukuni (ö. 82)
  9. Závěr (p. 84)
  10. Použitá literatura (p. 85)
  11. Obrazová dokumentace (p. 88)

Wikipedia: History of Asia: History of Japan / Shōwa period | History of Asia: History of Korea / Korea under Japanese occupation | Prostitution: Forced prostitution / Comfort women | Sex and the law: Wartime sexual violence | War: Pacific War / Japanese war crimes