Added: July 1, 2017 – Last updated: July 1, 2017

TITLE INFORMATION


Author: Marie Burianová

Title: Fenomén tzv. „Comfort women“ v Koreji

Subtitle: Fakta, vývoj a politické aspekty

Translation: Phenomenon of "Comfort Women" in Korea: Facts, Emergence and Political Aspects

Thesis: Bakalářská Práce (Bachelor Thesis), Univerzita Karlova v Praze (Charles University)

Advisor: Miriam Löwensteinová

Year: 2007

Pages: 83pp.

Language: Czech

Keywords: Modern History: 20th Century | Asian History: Japanese History, Korean History | Types: Forced Prostitution / Korean "Comfort Women"; Types: Wartime Sexual Violence / Asia-Pacific WarFULL TEXT


Link: Digitální repozitář UK: Digital Repository of Charles University (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION


Contents:

  I. Úvod (p. 7)
  II. Comfort women a armádní nevěstince (p. 9)
    II. 1. Počátky japonské okupace (p. 9)
    II. 2. Korejská žena na přelomu 19. a 20. století (p. 9)
    II. 3. Comfort women (p. 10)
      II.3.1. Národnost (p. 14)
      II.3.2. Věk (p. 15)
      II.3.3. Sociální status (p. 16)
    II. 4. Systém armádních nevěstinců (p. 17)
      II.4.1. Comfort stations (p. 18)
      II.4.2. Návštěvní hodiny (p. 22)
      II.4.3. Poplatky (p. 23)
      II.4.4. Zdravotní prohlídky, hygienické podmínky (p. 24)
  III. Historický vývoj po válce (p. 26)
    III. 1. Po válce (p. 26)
    III. 2. Posun ve vnímání společnosti (p. 27)
    III. 3. První svědectví (p. 28)
    III. 4. První žádosti o oficiální omluvu a reparace (p. 30)
    III. 5. Japonské vládní prohlášení ze srpna 1994 a Fond asijského míru a přátelství (p. 31)
    III. 6. Otázka Comfort women na půdě OSN (p. 33)
    III.7. Nevládní organizace (p. 34)
      III.7.1. Korejský výzkumný ústav (p. 34)
      III.7.2. Rada bývalých korejských sexuálních otrokyň (p. 35)
      III.7.3. Dům sdílení (p. 35)
      III.7.4. Amnesty Intemational (p. 36)
      III. 7.5. Pravidelné středeční demonstrace (p. 36)
  IV. Politické aspekty (p. 38)
    IV. 1. Stanovisko KLDR (p. 38)
    IV. 2. Stanovisko KR (p. 39)
    IV. 3. Stanovisko Japonska (p. 41)
      IV.3.1. Právní zodpovědnost (p. 41)
      IV.3.2. Morální zodpovědnost (p. 44)
  V. Závěr (p. 47)
  VI. Bibliografie (p. 49)
  VII. Přílohy (p. 51)
    VII. 1. Časový harmonogram (p. 51)
    VII.2. Prohlášení hlavního tajemníka japonské vlády Y ohei Kona ze 4.srpna (p. 57)
    VII.3. Příběh O O-mok (p. 58)
    VII.4. Fotografická příloha (p. 62)
    VII.5. Mapka japonských nevěstinců v jihovýchodní Asii (p. 83)

Wikipedia: History of Asia: History of Japan / Shōwa period | History of Asia: History of Korea / Korea under Japanese rule | Prostitution: Forced prostitution / Comfort women | Sex and the law: Wartime sexual violence | War: Pacific War / Japanese war crimes