Added: April 2, 2016 – Last updated: April 2, 2016

TITLE INFORMATION


Authors: Ulrika Andersson, Monika Edgren, Lena Karlsson, and Gabriella Nilsson

Title: Våldtäkt i Sverige 1990-2013

Subtitle: Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer

Journal: Gränsløs: Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv

Volume: -

Issue: 6

Year: 2016

Pages: 82-92

ISSN: 2001-4961 – Find a Library: WordCat

Language: Swedish

Keywords: Modern History: 20th Century, 21st Century | European History: Swedish HistoryFULL TEXT


Link: Lunds universitet (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION


Authors:

Ulrika Andersson, Juridiska fakulteten (Faculty of Law), Lunds universitet (Lund University)

Monika Edgren, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (Centre for Sexology and Sexuality Studies), Malmö högskola (Malmö University)

Lena Karlsson, Genusvetenskapliga institutionen (Department of Gender Studies), Lunds universitet (Lund University)

Gabriella Nilsson, Institutionen för kulturvetenskaper (Department of Arts and Cultural Sciences), Lunds universitet (Lund University)

Contents:

  Inledning (p. 82)
  Projektets desigh: berättelse och genre (p. 84)
  Projektets delstudier (p. 85)
  Feministiska perspektiv på våldtäkt (p. 87)
  1970-talsfeminismen och kritiken i våldtäktsfrågan (p. 87)
  1970-talsfeminismen och våldtäkt – något att ta tillvara? (p. 89)
  Referenser (p. 90)
    Vetenskapliga texter (p. 90)
    Tidningsartiklar (p. 92)
    Bildmaterial (p. 92)

Wikipedia: History of Europe: History of Sweden / History of Sweden (1991–present)